Sınai Mülkiyet Hakkı talebinde bulunulması ve bu talep neticesinde Kurumun talep sahibine olumsuz bildirim  yapması sonrasında, talep  sahibinin talebinin tekrar incelenmesi için yaptığı başvuruları inceleyen Kuruldur. Bu kurulun verdiği karar nihai karardır.

   Yidk nedir?

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kısaltmasıdır. Sınai Mülkiyet Hakkı talebinde bulunulması ve bu talep neticesinde Kurumun talep sahibine olumsuz bildirim  yapması sonrasında, talep  sahibinin talebinin tekrar incelenmesi için yaptığı başvuruları inceleyen Kuruldur. Bu kurulun verdiği karar nihai karardır.