Patent / Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.
Patentlenebilirlik Kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Patentten farklı olarak faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz.

patent başvurusu nasıl yapılır

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

patent nasıl alınır kısaca

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

patent nedir nasıl alınır

Koruma Kapsamı Dışında Kalan Başvurular

Buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan önce aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz yararlı olacaktır.

Buluş Niteliğinde Olmadığından Patent Verilemeyecek Konular Şunlardır:

- Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler (Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak, bu metoda göre çalışan bir hesap makinası buluş olabilir)

- Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler (Dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme yöntemi, bir oyun veya ticari bir işletmeyi organize etmek için planlar buluş değildir. Ancak, dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş olabilir)

- Bilgisayar programları (Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemleri gerçekleştiren bilgisayar programları, kaynak ve nesne kodları teknik karakter olarak kabul edilmediklerinden dolayı buluş olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin; Muhasebe Programı, açık artırma metodunu gerçekleştiren program vb. Ancak, teknik bir problemi çözen yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı veya bilgisayar programını içeren cihaz patent ile korunabilmektedir. Örneğin, iki mobil cihazı arasında daha hızlı veri iletişimini sağlayan yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı, bir işletim sisteminde kaynak dağılımını gerçekleştiren program veya veri şifrelemesini sağlayan program vb.)

- Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri (Romanlar, tablolar, heykeller buluş değildir.)

- Bilginin sunumu

Faydalı Modelle Korunamayacak Buluşlar

Patentle korunabilir olmayan buluşlar dışında patent ile korunabilen fakat faydalı modelle de korunamayan buluşlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:- Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni bir plastik bileşeni ve onun üretim usulü)

- Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni bir antihistaminik ve onun üretim usulü)

- Biyoteknolojik buluşlar (Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen ürünler ve üretim usulleri)

- Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar (Bir sac şekillendirme yöntemi, elektroliz ile su ısıtma yöntemi)

Uluslararası Patent Tescili

patent araştırması nasıl yapılır

PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT-PATENT COOPERATİON TREATY ) KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULAR

Bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında yapılan patent başvurusunun başvuru tarihi, ileriki adımların atılması sonucunda üye 151 ülke için geçerli olabilecektir. Başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasından sonra, başvuru sahibi ilk başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 30 ay içinde üye ülkelerin her birine başvuruda bulunma hakkı elde etmiş olacaktır (PCT ulusal safha).

Böylece başvuru sahibi her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak ve hatta isterse inceleme raporu da hazırlatmak zorunda kalmayacağı için ekonomik olarak büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Burada önemli bir nokta; PCT başvurusu yapmış olmak, her ülkede patent hakkı elde edilmiş anlamına gelmemekte bu ülkelere başvuruda bulunma hakkı kazanılması anlamına gelmektedir. Yani PCT başvurusundan (varsa rüçhan tarihinden) sonraki 30 ay içerisinde istenilen her ülkeye (veya birliğe, örn. EPO) ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EUROPEAN PATENT CONVENTİON-EPC ) KAPSAMINDA AVRUPA PATENTLERİ

Tek bir başvuru ile EPC’ye üye ülkelerde patent elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Avrupa patentinin hangi ülkeleri kapsayacağına patent başvuru sahibi karar vermektedir. Avrupa ülkelerinde daha kısa zamanda ve daha az maliyetle patent koruması elde edebilmenin bir yoludur. Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patenti fasikülünün verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde vekili tarafından Kuruma sunulur. Her Avrupa patenti, detaylı bir inceleme aşamasından geçmekte ve üye ülkelerde koruma altına alınabilmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 20 yıl koruma sağlamaktadır.

 

Patent başvurusu, Başvuru, araştırma, inceleme ve belgelendirme olarak 4 süreçten oluşur. Bu süreçlerin kendi içinde ortalama süreleri vardır ama ne yazık ki Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruların yoğunluğundan dolayı aksamalar ve dolayısıyla uzun sürelere yayılmaktadır. Özellikle araştırma ve inceleme süreçlerindeki yığılmalardan dolayı süreçler iyice uzamaktadır.Son zamanlarda yapılan patent başvuruları eğer her şey yolunda ilerlerse yaklaşık 3 - 4 yıl arası sürmektedir.

Patent tescil ücretleri bilinenin aksine çok büyük maliyetler gerektirmemektedir. Özellikle son yıllarda Türk Patent ve Tübitak’ ın ortak çalışmaları sonucu patent başvuru ve Tescil aşamaları için teşvikler verilmektedir. Bu teşviklerlebirlikte patent başvuruları neredeyse ücretsiz hale gelmektedir. Patent süreçleri içinde başvuru durumunda başvuru harcı ve vekillik bedeli, araştırma aşamasında araştırma harcı, inceleme aşamasında inceleme harcı ve Tescil aşamasında ise Belge harcı ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca patent işlemleri için başvuru tarihinden sonraki 3. Yıldan itibaren yıllık harç ödemeleri olup, patentin devam ettiği 20. Yıla kadar bu yıllık harç ödemeleri her yıl düzenli olarak yatırılmaktadır. Aslında en önemli nokta patent tescilinin maliyeti değil buluşumuzun titizlikle yazılması ve dikkatli bir şekilde takibi olacaktır. Patent tescil işlemleri çoğu zaman yanlış veya eksik yazımlardan dolayı buluş sahiplerine hak kaybı yaşatmakta hatta ticari olarak yasalar önünde suçlu konumuna düşmesine neden olmaktadır. Bu noktada amaç uygun maliyet değil doğru danışmanlıkla eksiksiz bir başvuru ve takip yapabilmektir.

Patent başvurusu, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka kurumuna yapılır. Ve Türk Patentve marka kurumu yapılan bu patent başvurularını 10 Ocak 2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde inceleyerek işlemleri yürütür. Patent başvuru aşamasından tescil aşamasına kadar bir çok süreçten geçmektedir.

a)Başvuru Aşaması: Sahip olduğunuz buluşunuz ile ilgili olarak bize bilgi aktarımında bulunulur. Size verdiğimiz ön hazırlık formu doldurulur. Ve evraklar uzmanlarımız tarafından hazırlanarak Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunulur. Bu aşamada sadece vekil ve harç ücret ödenir.Başvuru yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu başvurumuzun alındığına ve kabul edildiğine dair yazı beklenir. Yazı çıkmasıyla başvurumuz resmi anlamda yapılmış sayılmaktadır.

b)Araştırma Talebi ve Araştırma aşaması: Türk Patent ve Marka Kurumukabul yazısı ile birlikte patent için araştırma talep edip etmeyeceğimizi sorar. Patent işlemlerimizin devam etmesi için araştırma talebinde bulunmamız gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu araştırmayı kendi bünyesinde Tüm dünya için yenilik araştırması yapacaktır.Ve ofis Araştırma için ücret talep edecektir. Araştırma harcı ödenir ve araştırma işlemi başlamış olur.

c)Yurtdışına Çıkış Aşaması: Yurt dışına çıkış işlemi patentin başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılmalıdır. Eğer başvuru tarihinden 1 yıl geçerse yurtdışına çıkış işlemi yapılamaz. 

d)İnceleme Aşaması: Araştırma sonuçlarında patentlenebilirlik konusunda herhangi bir benzer veya sorun görünmüyor ise inceleme istenir. İnceleme işlemi Türk patent ve Marka Kurumuna yaptırılacaktır. Yine ofisin harç talebi olacaktır.

e)İnceleme Süreci: Tüm işlemler bittiğinde inceleme raporuda temiz geldiğinde belgeyi haketmiş oluyoruz. Belge harcını yatırarak tescil belgemizi almış oluyoruz. Böylece patent tescil sürecimiz tamalanmış oluyor.

f)Yıllık Harçlar: Patentler için her yıl düzenli olarak yıllık harç ödemeleri yapılması zorunludur. Harç ödemeleri 3. yıldan itibaren başlar ve 20. yıla kadar devam eder.

Patent verilmeyen durumlar şunlardır;

- Yenilik kriteri taşımayan yani yeni olmayan patent başvurularına patent verilmez,

- Konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp ortaya koyamayacağı bir buluş olma şartını getiren “Tekniğin bilinen durumunun aşılamaması” durumunda buluştan bahsedilemez ve dolayısıyla patent verilemez,

-Buluşun pratiğe geçirilebilir olması şartını getiren “Sanayiye uygulanabilirlik” kriterlerini karşılamalıdır. Eğer saçma bir başvuru olduğu düşünülürse patent başvurusu kabul edilmeyecektir,

-Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları

-Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar

-Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar

-Bilgisayar yazılımları Gibi konular patentlenemez.

Bir fikrim var patent alabilir miyim sorusunu çok duyarız. Patent almak için fikir yeterli mi? Fikrimi patentlemek istiyorum ne yapmalıyım? Bir buluşun, bir patentin ortaya çıkabilmesi için en önemli nokta yenilikçi fikirlerdir. Yani Bir patentin olması için öncelikle fikrin olması gereklidir. Daha sonra bu fikrim bir probleme çözüm oluyor mu? Sorusunu sormak gerekir. Bu sorunun cevabı evet ise işte orda patent olmaya aday bir fikir var demektir. Tabi bununla patent almak yeterli olmaz. Sorunu çözen fikir sanayiye uygulanabilir mi? Burada da evet cevabı almışsanız bu fikir artık bir buluş olmak için önemli bir kademe daha atlamıştır. Şimdi sıra geldi en önemli kademe sorusuna bu kademe çok önemli ve bir buluş olsa da patentlene bilirliğin en önemli safhasıdır. Fikir dünyada yeni mi? Bu soruya kesinlikle dürüst bir cevap vermek gerekir. Burada patent vekili yada danışmanını ikna etmek yada gerçekleri saklamak fikrin patent alacağını düşündürmesin. Bir patent başvurusu yapıldığında bu fikrin dünyada yeni olup olmadığı uluslararası araştırmaya tabi tutulur. Çıkacak sonuca göre patentlene bilirliği anlaşılır. Yani fikirler , buluşlar, patentler içi içe geçmiştir ve neredeyse aynı şeyi ifade ederler. Ama bir fikrin patentini almak için, yazılı hale getirilebilmesi gerekmektedir. Patent başvurusunda buluşun açıklandığı tarifname de fikri en ince ayrıntısına kadar tarif edilmelidir. Soyut bir fikrin görsel anlatımı gözle görülür bir açıklama yaratarak daha anlaşılır olur böylece fikrin soyut kalması önlenmiş olur. Yani bir fikir gerekli koşullara uyarak, tarif edilerek, detaylı anlatılarak ve çizimle gösterilerek patent başvurusuna konu olabilir. Ama bazı fikirlerde vardır ki soyut olarak kalır ve yazıya dökülemez. Bu gibi fikirlerin ise tescili , patentinin alınması sözkonusu olamaz.

Bir fikir patentlenebilme kriterleri taşıyorsa buna bir dosya hazırlanması gerekir. Bu dosya dabir patent mühendisliği gerektirdiği için bir patent vekili yada danışmanıyla çalışılması önerilir. Dosyanın doğru hazırlanması patent alınması kadar önemli bir konudur. Patentin olup koruma kapsamı yeterli değilse işe yaramaz bir hak olur. İşte bu hakkı elde etmek için bir patent vekili ile hazırlanacak dosyanın Türk Patent ve Marka Kurumuna online başvurulması yeterlidir. Patent Başvuruları, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka kurumuna yapılır. Başvurular 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun şekilde hazırlanır ve Türk Patent ve marka kurumunun sayfasında yer alan Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden yapılır.

Patent başvurusu nereye başvurulur ve nereden alınır? Bu sorulara artık cevaplar patent vekili ve danışmanları ile kolayca çözülmektedir. Başvurular danışmanların yönlendirmesi ve vekillerin yaptığı dosya yazımı ile Türk Patent ve Marka Kurumuna kolayca online olarak yapılabilmektedir. Patent Başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun şekilde hazırlanır ve Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka kurumuna yapılır

Hangi konularda patent verilmez? Her yeni fikir patent olur mu? Patent olmayan fikirler nelerdir? Bu sorular buluşlarını açıklamak yada bunları kamuyla paylaşma konusunda tereddüt edenlerin aklına gelen ilk sorulardandır. Bu durumlarda patent olabilen fikirler dünyada yeni ve sanayiye uygulanabilir olmalıdır. Ancak bu şartlar yerine gelmiyorsa patent olamaz. Bir başka patent verilemeyen buluşlar ise yeni ve sanayiye uygulanabilen bir fikir olsa da kamuya faydasından çok zarar verebilecek yeniliklere patent verilmez. Örneğin hafızanın bir bölümünü silen hatıra silgisi, görünmezliğin formülü, dünyayı tersine döndüren mıknatıs gibi.

Ama başlıklar halinde gruplarsak ;

-Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları

-Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar

-Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar

-Bilgisayar yazılımları

-Estetik niteliği olan eserler,

-Bilim eserleri,

-Bitki, hayvan çeşitleri, biyolojik tabanlı bitki ve hayvan besleme usulleri,

-Toplumsal ahlaka ve kamuya ters düşen geliştirmeler.(buluş basamağı içerse dahi patent verilmez.) Gibi konularda patent verilmez.

Patent hakları, yıllık harç ödemeleri yapılmak kaydı ile en fazla 20 yıl süre boyunca buluş sahibine hak sahipliği verir. Süresi dolmuş patentler için hak sahipliği düşer , tekel durumu ortadan kalkar ve patent kamuya mal olmuş olur. Artık herkesin kullanımına açılmış olur.

Bir fikrin, bir buluşun bir gelişmenin bir arge sonucunun patent olabilmesi ve buluş sayılabilmesi için; •Buluşun dünya üzerinde daha önce bilinir durumda olmaması, yazılı sözlü şekilde ifadeedilmiş olmaması gerekmektedir.

•Patent başvurusunda bulunması için buluş niteliğinin olması gerekmektedir.

•Buluşun diğer kişiler tarafından rahatça anlaşılır olmaması gerekmektedir.

•Sanayi alanında kullanılabilir olması gerekmektedir

Bir Buluşa patent verilebilmesi için;

-Buluşumuzun yenilik içermesi, yani tüm dünya için yeni olması gereklidir.

-Buluş basamağına sahip olması gereklidir. Yani “Tekniğin bilinen durumunun aşılması”Konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp ortaya koyamayacağı bir buluş olması gereklidir.

-Sanayiye uygulanabilir olmalıdır yani Buluşun pratiğe geçirilebilir olması, üretilebilir ve talep edilebilir olmalıdır.

-Buluş olabildiğince açık şekilde ve diğer kişiler tarafından rahatça anlaşılır olmaması gerekmektedir.

-Her başvurunun sadece 1 buluş ile ilgili olması gereklidir.

Bir buluşa patent verilebilmesi için;

1)Yenilik: Bir buluş, patent başvurusundan önce yazılı, sözlü veya diğer bir şekilde açıklanmamış olması gereklidir. Yenilik, sadece Türkiye için tüm dünya için geçerli olmalıdır.

2)Tekniğin bilinen durumunun aşılması ( Buluş basamağına sahip olması): Konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp ortaya koyamayacağı bir buluş olması gereklidir. Yani var olan dezavantajları avantaja dönüştüren, “ Ben bunu nasıl düşünemedim” dedirten her fikir patent olabilecektir.

3)Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşumuz sonucunda ortaya çıkan ürün kullanılabilmeli veya Üretimi yapılabilir olmalıdır. Örnek vermek gerekirse 3 basaklı pantolon ürettim diye başvuru yapmak, gerçek hayat için kullanılamayacağı için kabul edilmeyecektir

Patent hakkı, 20 yıldır. Yıllık harç ödemeleri yapılmak kaydı ile en fazla 20 yıl süre boyunca buluş sahibine hak sahipliği verir. Süresi dolmuş patentler için hak sahipliği düşer , tekel durumu ortadan kalkar ve patent kamuya mal olmuş olur. Artık herkesin kullanımına açılmış olur.

Patent koruması, buluş sahiplerine buluşlarını, başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan faydalanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında, kendilerine buluş konusu ürünü üretme, kullanma ve satma veya ithal etme konusunda belirli bir süre ayrıcalık tanıyan bir korumadır. Bir buluşun kullanım hakkının kime ait olduğunu gösteren patent belgesi, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik ederek sanayide kullanımını sağlamak amacıyla ürün ya da sistemin buluş sahibine ait olduğunu gösterirken hak sahibine 20 yıllık bir koruma sağlar. Böylece buluş sahibi buluşunun izinsiz kullanımının, haksız rekabetin, kendi buluşunun taklitlerinin önüne geçerken, buluş sahibi prestij elde ederken, alternatif gelir kaynağı oluşturur.Böylece patent sahibi patent koruması ile buluşunun Üretilmesi, Satılması, Dağıtılması, İthal Edilmesi, ve Ticari Amaçla Elde Bulundurulması gibi koruma hakları sağlar

Patent Hakkı, buluş sahiplerine buluşlarını, başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan faydalanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında, kendilerine buluş konusu ürünü üretme, kullanma ve satma veya ithal etme konusunda belirli bir süre ayrıcalık tanıyan bir haktır.Bilimsel ve teknik bir buluşun kullanım hakkına sahip olan kişi ya da kişilerin aynı zamanda bu bilimsel ve teknik buluşun başkalarının anlayabileceği ve bu bilimsel ve teknik buluştan yararlanarak daha ayrıntılı çalışmalar yapabilmesi için ayrıntılı olarak buluşunu açıklaması durumunda kendilerine bu bilimsel ve teknik buluşu üretme, uygulama hakkını sağlayan resmi belgedir. Bu hak buluş sahibine buluşu üretme, kullanma, lisanslama hakkı verirken ek gelir kaynağı oluşturur ve prestij sağlamaktadırPatent Sahibinin, patent hakkı ile buluşunun Üretilmesini, Satılmasını, Dağıtılmasını, İthal Edilmesini, ve Ticari Amaçla Elde Bulundurulmasını engelleyerek kendini koruyabilir.

Patent sahibi aldığı patent belgesi ile 20 yıl koruma ve aynı zamanda tekel hakkı sağlar. Patent sahibinin kanunda belirlenen belirli hukuki hakları vardır.Kişisel kullanım dışında paten konusu ürünün veya usulün üretilmesi, ticari amaçlı depolanması, ithal edilmesi, satılması ile ilgili önleme hakları mevcuttur ve bu hakları mahkemelerden talep edebilir.Patent almanın bizlere sağladığı avantajlar;

- Taklit ürüne ve/veya ürünü üreten araçlara el konulmasına olanak verir,

- El konulan araçların mülkiyetinin patent sahibine verilmesini sağlar,

- Hak sahibinin uğradığı maddi zararların tazmininin talebini sağlar,

- Mahkeme kararlarının basın yoluyla açıklanabilmesine olanak verir. Böylece halk gözünde güvenilirliği ve tanınmışlığı artar.

- Rekabeti Engellememize olanak verir, çünkü buluşun tekel hakkı bizde olacaktır.

- Devir lisans vb işlemler ile Alternatif gelir kaynakları elde edilebilir.

- Prestij, tüketici gözünde gelişmiş ve öncü bir firma olduğumuzu vurgular.

PATENT: Buluşlara verilen koruma belgesidir.Biraz daha detaylandırmak istersek, Patent sahibine sınırlı bir süre ve yer için taklit eden 3.kişiler tarafından buluşun/icatın sahibinden izin alınmadan üretilmesi, satılması, ithal edilmesi veya kullanılmasını engellemek için verilen inhisar/tekel haklardır.

Sınırlı bir süre ve yer için taklit eden 3.kişiler tarafından buluşun/icatın sahibinden izin alınmadan üretilmesi, satılması, ithal edilmesi veya kullanılmasını engellemek için verilen inhisar/tekel hakları sağlayan belgedir.

Patent belgesi almak için kanun ve yönetmelikte yer alan belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi patentin yeni olması gerekmektedir. Bu yenilik yerellikle sınırlı olmayıp Dünya’yı kapsamaktadırBuluş basamağı içermesi gerekmektedir. Yani konusunda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumunu hemen anında çıkaramamasıBuluşun sanayiye uygulanabilmesi gerekmektedir. Yani sanayinin her dalında buluşun üretilebilmesi ve üretim sonucunda kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan bir buluş Kurum nezdinde başvurusu yapılarak belge alınabilir.

Patent başvuru tarihi itibariyle koruma başlamasıyla birlikte belgeyi almaya hak kazanılması ortalama 3-4 yıl civarındadır.

3 madde şartı vardır.

Bunlar; yenilik, buluş basamağı ve sanayide uygulanması/kullanılması

*Yenilik; Buluşun/icatın Dünya üzerinde aynısının veya benzerinin olmaması demektir.

*Buluş basamağı; konusunda uzman bir kişinin buluşu kolayca tekniğin bilinen durumunu ortaya çıkaramayacak nitelikte olması demektir.

*Sanayide uygulanması/kullanılması; Buluşun sanayinin her dalında üretilebilir, kullanılabilir olması demektedir.

Patent Başvurusu, Buluş sahibinin kanunda yer alan hakları kazanmak ve belirli bir süre için bu hakların kullanılmasını sağlamak için Kuruma yapılan taleptir.

Patent sahibine sınırlı bir süre ve yer için taklit eden 3.kişiler tarafından buluşun/icatın sahibinden izin alınmadan üretilmesi, satılması, ithal edilmesi veya kullanılmasını engellemek için verilen inhisar/tekel haklardır.

Başvuru formu, başvuru ücreti, tarifname, istemler, özet ve resimler (varsa) hazırlanarak Kuruma başvurusu yapılırŞekli olarak incelemeden geçen başvuru araştırmaya gönderilir. Araştırma yapılarak rapor patent bülteninde yayınlanır. Yayın süresinde herhangi bir itiraz ve görüş olmaması durumunda incelemesi yapılır bu inceleme neticesinde belge almaya ha kazanılır.

Patent altına almak, Buluşun Türk Patent ve Marka Kurumuna Başvuru yapara ve tescilimizi alarak buluşumuzu korumaya almakdır. Yani buluşumuzu ve Kendimizi koruma altına almaktır.

Marka başvurusu işlemi müracaat yapıldıktan sonra şekli inceleme sürecine girmektedir. Bu süreç ortalama 2 ila 4 ay arasındadır. Marka logosunun uygunluğu ve evrakların yeterli olduğu tespit edilir ise yayın kararı verilerek marka2 ay süre ile marka bülteninde yayınlanır. Marka başvurusunun ilk sonuçlanma süreci bu şekildedir. Tescil süreci 12.madde de açıklanmıştır.

Sınırlı bir süre ve yer için taklit eden 3.kişiler tarafından buluşun/icatın sahibinden izin alınmadan üretilmesi, satılması, ithal edilmesi veya kullanılmasını engellemek için verilen inhisar/tekel hakları sağlayan belgedir.

Patent çeşitleri 2 tanedir.

- Patent ve Faydalı ModelPatent 20 yıl korumaya sahip iken Faydalı Model 10 yıl koruma sağlar.

- Patent ve faydalı modelde yenilik kriteri olması gerekirken, Patent de buluş basamağı olması gerekir faydalı modelde buluş basamağı aranmaz.

- Patent ve faydalı modelde de sanayiye uygulanabilir olması gerekirken, Patent ve faydalı modelde araştırma raporu yer alır.

- Patent de inceleme raporu olması gerekirken faydalı modelde inceleme raporu düzenlenmez

Patent almak 3 maddeyi yerine getirmek gerekmektedir.

*Buluşun yeni olması

*Buluşun buluş basamağı içermesi

*Buluşun sanayiye uygulanabilir olması

Hangi konularda patent verilmez? Her yeni fikir patent olur mu? Patent olmayan fikirler nelerdir? Bu sorular buluşlarını açıklamak yada bunları kamuyla paylaşma konusunda tereddüt edenlerin aklına gelen ilk sorulardandır. Bu durumlarda patent olabilen fikirler dünyada yeni ve sanayiye uygulanabilir olmalıdır. Ancak bu şartlar yerine gelmiyorsa patent olamaz. Bir başka patent verilemeyen buluşlar ise yeni ve sanayiye uygulanabilen bir fikir olsa da kamuya faydasından çok zarar verebilecek yeniliklere patent verilmez. Örneğin hafızanın bir bölümünü silen hatıra silgisi, görünmezliğin formülü, dünyayı tersine döndüren mıknatıs gibi.

Ama başlıklar halinde gruplarsak ;

-Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları

-Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar

-Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar

-Bilgisayar yazılımları

-Estetik niteliği olan eserler,

-Bilim eserleri,

-Bitki, hayvan çeşitleri, biyolojik tabanlı bitki ve hayvan besleme usulleri,

-Toplumsal ahlaka ve kamuya ters düşen geliştirmeler.(buluş basamağı içerse dahi patent verilmez.)

Gibi konularda patent verilmez.

Patent başvurusu, Başvuru, araştırma, inceleme ve belgelendirme olarak 4 süreçten oluşur. Bu süreçlerin kendi içinde ortalama süreleri vardır ama ne yazık ki Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruların yoğunluğundan dolayı aksamalar ve dolayısıyla uzun sürelere yayılmaktadır. Özellikle araştırma ve inceleme süreçlerindeki yığılmalardan dolayı süreçler iyice uzamaktadır.Son zamanlarda yapılan patent başvuruları eğer her şey yolunda ilerlerse yaklaşık 3 - 4 yıl arası sürmektedir.

Devlet Memurları ticareti faaliyette bulunmamak şartı ile patent belgesi alabilirler Nasıl bir arsa, bina ev vs alabiliyorsa aynı şekilde patent belgesi alabilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

REFERANSLARIMIZ

En İyiler Bizi Tercih Ediyor