MARKANIN TANIMI

Tüzel ya da gerçek bir kişinin ürettiği bir ürün yada hizmetin yine kendisi ile aynı sektörde faaliyet gösteren kurum, kuruluş yada kişilerin ürettikleri ürün veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamak amaçlı her türlü harf kelime şekil ya da renk kombinasyonlarının her birine yada bütününe Marka denilir.

marka çeşitleri nelerdir

Uluslararası rekabetin sonuna kadar yaşandığı günümüzde markalar firma isimlerinin önüne geçmiştir. Marka Tescili taklit kullanımlarla haksız rekabetin önüne geçen ve markadan doğan hakların kullanılabilmesini sağlayan çok önemli bir araçtır. İnka Patent olarak elde edilecek bu hakları güçlü bir şekilde kullanabilmek için tüm ülkelerde tescil ettirmenin gerekliliğini vurguluyoruz.

  

MARKA ÇEŞİTLERİ 


Ticaret Markaları:

Uluslararası NICE KODU'nda 1'den 34 dahil sınıfları kapsayan tüm ürünlerin üretimini yapan ve yaptıran işletmelerin etiket ya da ambalajlarında kullandıkları markalardır.

ticaret markaları- gaziantep marka tescili hizmeti

Hizmet Markaları:

Uluslararası NICE KODU'nda 35 ile 45 dahil sınıflardaki iş kollarını kapsayan gerçek ya da tüzel kişilerin yaptıkları hizmetler için kullandıkları isimlerdir. Oteller, lokantalar, okullar, market ve mağazalar, lojistik firmaları, inşaat firmaları, danışmanlık firmaları bu kapsamdadır.

hizmet markaları gaziantep marka danışmanlığı

Ortak Marka:

Ticaret ya da hizmet işletmeleri ile gerçek kişilerinde olabildiği, birden fazla sahibi olan markalardır. Marka sahiplerinden herhangi biri diğerlerinin izni olmadan bu markanın geçtiği yeni bir marka sahibi olamaz. Marka sahipleri bu ismin nasıl ve ne şartlarda kullanacaklarını mutabakatla belirlerler. Bu konuda en önemli örnek Tariş markasıdır.

ortak marka örneği

Garanti Markası:

Belirlenmiş marka işaretini sahibi tarafından kontrol altında tutmak şartıyla belirlenmiş hammadde, üretim şekli, yöntemi, ambalajlanması koşuluyla birden fazla kişi ya da kuruluşa kullanma hakkı verilen markalardır.

garanti marka nedir

Garanti Markalarına en iyi örnek; Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti ve Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de örnek gösterilebilir.

Uluslararası Marka Tescili

uluslararası marka tescili

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Madrid Sistemi’nin Avantajları

- Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek.

- Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark - EUTM) Avrupa Birliği Markası,

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.

 

  • Yurtdışı Marka Araştırma

Bir markanın tescil edilmesi için başvuru yapılmadan önce; belirlenen ülke ya da ülkelerde tescil edilip edilemeyeceği ve benzerlik kriterlerine göre araştırması yapılarak, mevcut kayıtların raporlanmasıdır.

  • Yurtdışı Marka Başvuru

YURTDIŞI MARKA BAŞVURUSU: Markaların uluslararası tesciline ilişkin 2 yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması; Anlaşmaya üye ülkelerde işlem yapma yetkisi olan vekiller aracılığı ile başvurulabilmektedir. İkincisi ise 1989 tarihli Madrid Anlaşmasına ilişkin Madrid Protokolü; Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihi itibariyle ülkemizde de uygulanmaya başlanmış olup, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile protokole üye tüm ülkelerden talep edilenlerinde başvuru yapılabilmektedir.

 

ÜLKESEL YURTDIŞI MARKA BAŞVURUSU: Marka tescili yaptırmak istenilen ülkede işlem yetkisine sahip vekiller aracılığı ile ilgili ülkenin sistem ve uygulama talimatlarına göre başvuru yapılmaktadır. Maliyetler ise tescil ofisi ücreti, vekil ücreti ve gerekli evrak onayı ile gönderi masrafları şeklinde oluşmaktadır.

 

MADRİD PROTOKOLÜ MARKA BAŞVURUSU: Markaların tek bir başvuru ile ve tek bir dil kullanılarak protokole taraf ülkelerden seçilecek bir veya birden fazla ülkede başvuru yapılabilmektedir. Maliyetler bu tescil işlemlerini organize eden WIPO'ya ödenmektedir. Ülkelerin belirlemiş olduğu ücretler bu organizasyon aracılığı ile hesaplanmaktadır.

  • Yurtdışı Marka İzleme

Marka izleme hizmeti yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da taklitlerinden dolayı uğrayabileceğiniz zararları önlemede çok önemli bir hizmettir.

 

İnkagöz Explorer hizmetimiz ile markanızı yurtdışında da korumak için bu konuda uzmanlaşmış çözüm ortağı şirketlerle çalışmaktayız. Yurtdışı çözüm ortaklarımız markaların yayımlandığı bültenleri sürekli takip ederek, aynı ya da benzer marka başvurularını belirleyip bize bildirirler. Bizde gelen raporları değerlendirip, gerektiği durumlarda aynı ülkedeki vekiller aracılığıyla itiraz ettirme hakkını sizlere sunmaktayız.

 

İnkagöz Explorer sayesinde marka başvurularında görülen taklit ve benzerliklere itiraz ederek, yurt dışı pazarlarda haksız rekabetin önüne geçilebilmektedir. Bu yöntemle vaktinde itiraz edilmediği takdirde tescil edilen benzer veya taklit markaların iptaline yönelik yıllar sürecek, yüksek maliyetli davalar açmak zorunda kalınabilir.

  • Yurtiçi Marka Araştırma

Marka tescil başvurusu yapılmadan önce markanın tescil edilebilirlik durumu araştırılmalıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu ayırt edilmesi çok güç olan ve tüketici nezdinde karışıklığa yol açabilecek markaları tescil etmemektedir. Ayrıca, marka başvurunuz kabul edilse dahi Resmi Marka Bülteninde 2 ay süre ile yayında kalacağından benzer marka sahipleri tarafından itiraz edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden marka başvurusu öncesinde ön araştırma yapılarak olası risklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede red olabilecek başvurular önceden tespit edilerek gereksiz zaman ve mali kayıpların önüne geçilmiş olunur.

  • Yurtiçi Marka Başvuru

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler


• Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
• Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
• Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
• Kanununda belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
• Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
• Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin listesi.
• Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
• Başvuru ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
• Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
• Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.

 

Marka Tescil Süreci


Başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.Şekli İnceleme


Markanın Kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsedebilmek için kuruma sunulan başvurunun ilk olarak şekli yönden incelenmesi gerekmektedir. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde eksikliği tamamlanmayan başvurular yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmekte ya da eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir.

 

İnceleme-Kanunun 5. Madde Çerçevesinde Değerlendirme


Şekli incelemesi tamamlanarak kesinleşen başvuru, tescili istenen mal ve hizmetler de dikkate alınarak mutlak ret nedenleri çerçevesinde uzmanlar tarafından re’sen incelemeye tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda başvuru, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir.


Kanunun 5. maddesi çerçevesinde marka olamayacak işaretler aşağıda belirtilmiştir:


a) 4. madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık /hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.
ğ) Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
h) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.İlan Edilmesi


Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanunun 5. maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, Kanunun 5. ve 6. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içerisinde yapılmaktadır.


Kanunun 6. maddesinde itiraz üzerine incelenecek nispi ret nedenleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:1. Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

2. Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

3. Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

4. Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

5. Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

6. Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

7. Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

8. Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

9. Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.Tescil Edilmesi

 

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek, sicile kaydedilir ve Tescil Gazetesinde yayımlanır.

  • Yurtiçi Marka İzleme

Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar, tescilli markanıza benzer başvurular yapabilir. Kurum uzmanları mutlak ret gerekçesi bulunmadığını değerlendirebilirler. Markalar arasında karışıklık yaşanmayacağı, benzerlik olmadığı kanaatine varıldığında, söz konusu marka başvuruları Resmi Markalar bülteninde yayınlanır ve yayınlanan bu markalar kamuoyuna duyurulmuş sayıldığından herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tescil edilir.Tescil edilen benzer markaların iptal edilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkündür.Türk Patent ve Marka Kurumunun benzer marka başvurularını önceden tescil almış marka sahiplerine bildirme gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu sebeple markanızın korunması için, ilana çıkan markaların periyodik olarak 15 günde bir yayımlandığı marka bültenlerinden profesyonel bir şekilde benzerlik taramasının yapılması gerekmektedir. İnkagöz Marka ile, uzun ve maliyetli olan dava süreci öncesinde gerekli itirazların yapılmasını sağlayarak zaman ve maddi kayıplarınızı önlüyoruz.

 

İnka Patent tarafından özel olarak geliştirilmiş marka izleme programı; kurumca yayımlanan ve her bültende ortalama 7000 marka tescil başvurusunu içeren Resmi Marka Bültenleri’ndeki markaların sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak vermektedir.

Marka tescil işlemlerini, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı bir kurum olan Türk Patent ve Marka kurumu yapar. Türk Patent ve marka kurumu Tescil işlemlerini 10 Ocak 2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre işleme alır ve Tescil işlemini gerçekleştirir.

İsim hakları, üretmiş olduğunuz ürün veya sağlanan hizmetler için belirlenecek olan sınıfların Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak alınabilir. Burada dikkat edilecek noktalar; Öncelikle markayı kullanılacağımız mal ve hizmetler belirlenerek uygun olan sınıflar seçilmelidir. Belirlenen sınıflar için marka uygunluk araştırması yapılmalı ve daha sonra yaşanacak olan sorunların en baştan önüne geçilmelidir. Başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumunun başvuru hükümlerine uygun olarak yapılmalı ve eksikler yaşanmadan hızlı bir şekilde yayına açılması için takibinin yapılması gereklidir. Yayına çıkan markaların izlemesi yapılmalı ve olası bir itirazın gelmesi durumunda anında bildirimlerde bulunarak, gerekli savunmaların güçlü ve hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Yayın süresi dolan markaların takibi Türk Patent ve Marka Kurumunda yapılarak Tescil kararları bildirimleri yapılmalı ve belge harçları yatırılarak bir an önce Tescil Belgesi alınmalıdır. Böylece çok uzun süreçler olduğu düşünülen marka tescil işlemleri, çok hızlı şekilde ve sorunsuzca belgelendirilmeli ve bir an önce marka sahiplerinin ticaret yapabilmeleri için teslim edilmelidir.

Marka Tescil belgelerinin alınması birbirine bağlantılı süreçlerden oluşmaktadır.

a- Başvuru Aşaması: Öncelikle, Marka tescili almak isteyen şahıs veya Tüzel kişiliğin markayı hangi sektörde, hangi mal ve hizmetler için kullanılacağı belirlenir. Bu mal ve hizmetlere uygun Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği 45 adet Nice sınıfından alınması gereken sınıflar belirlenir. Belirlenen sınıflarda istenilen marka için sadece birebir markalar değil özel yazılımlarımız sayesinde benzer marka araştırması yapılır. Bu aşamada sadece aynı markalar değil, bize itiraz edebilecek, başvurumuz için risk yaratabilecek benzer marka tesciller bile belirlenir. Ardından markanın tescil edilebilirliği ile ilgili risk analizi yapılır ve eğer olumlu bir karar verilirse Türk Patent ve Marka Kurumuna seçilen sınıflar için harçlar ödenerek başvuru yapılır.

b- Yayın Aşaması: Yapılan başvurumuz Türk Patent ve Marka Kurumunca ön inceleme ve benzerlik işlemine tabi tutulur. Bu aşamada bize özel yapmış olduğumuz risk analizi sayesinde başvurumuz sorunsuz olarak geçecek ve 2 ay boyunca marka yayın bülteninde yayınlanacaktır. Bu aşamada ki yayının amacı, tescilli marka sahiplerine “ ben bu başvuru ile ilgili kendi bünyemde araştırma yaptım ve tescili için bir engel görmedim. Eğer bu başvurunun kendi markasına benzer olduğunun düşünen var ise bu marka başvurusuna itiraz edebilir” demektir. Eğer başvurumuza itiraz gelmemesi durumunda 2 aylık bülten süresi dolar ve markamız için tescil kararı verilir. Ama eğer başvurumuza bir itiraz gelirse süreç biraz farklı şekillenecektir. Gelen itiraz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuruyu yapan biz vekillere bildirilir. Gelen itiraz müvekkillere bildirilerek analiz yapılır ve bu analize istinaden uygun bir savunma hazırlanır. Yapılan itiraz ve savunmaya istinaden Türk Patent ve Marka Kurumunda ki itiraz uzmanı incelemesini yapar ve bir karar verir. Eğer gelen itiraz kabul edilirse başvuru tamamen veya kısmen ret edilir. Ama savunma başarılı olur ve itiraz kabul edilmez ise marka sürecimiz sorunsuz devam eder. Bu aşamadan sonra itiraz uzmanının vermiş olduğu karara olumsuz taraf yeniden itiraz etme hakkı vardır. Bu süreç 2. Kez aynı şekilde gerçekleşir. Bu aşamada itiraz ve savunmalar Yeniden İnceleme ve Denetleme Kuruluna (Y.İ.D.K – YİDK) gider. Kurul incelmesini yapar ve sonuç çıkarır. Bu aşamada çıkan sonuç Türk Patent ve Marka Kurumunda nihaidir. Yani artık başvuru sahibi haklı görülürse marka tescil edilecektir, itiraz sahibi haklı görülürse marka kısmi veya tamamen ret edilecektir. Bu aşamadan sonra haksız görülen taraflar isterlerse dava yoluyla hak arayışlarını sürdürebilirler.

c- Tescil Aşaması: Yayın aşaması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu markanın kabul edildiğini bildirir ve Tescil belgesi harcı ödenerek belge alınır. Bu 3 aşamada da en önemli nokta, bu işlemler süreli işlemlerdir ve süreçler kaçırılırsa başvuru tescil edilmeden başvuru iptal edilir. O yüzden süreç takibi eksiksiz yapılmalı ve sürecin hızlı ilerlenmesi sağlanmalıdır.

Marka tescil ücretlerinin belirlenebilmesi için, öncelikle markanın kullanılacağı mal ve hizmetler titizlikle irdelenmeli ve dikkatli olarak uygun olan sınıflar seçilmelidir. Seçilen sınıflarda ücretsiz yapacağımız olan marka uygunluk araştırmasından sonra alınabilir sınıflarda başvuru yapılabilir. Her sınıf için Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği sınıf ücreti, marka başvuru ve tescil işlemi için belirlenecek olan hizmet bedelimizin toplamı ile marka tescil ücretinin toplam ne kadar olacağı bulunur. Burada en önemli nokta marka tescilin maliyeti değil belirlenecek uygun sınıflar ve başvurunun titizlikle takibi olacaktır. Marka tescil işlemleri çoğu zaman yanlış veya eksik sınıf başvurularından dolayı marka sahiplerine hak kaybı yaşatmakta hatta ticari olarak yasalar önünde suçlu konumuna düşmesine neden olmaktadır. Bu noktada amaç uygun maliyet değil doğru danışmanlıkla eksiksiz bir başvuru yapmaktır.

Marka başvuruları, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka kurumuna yapılır. Ve Türk Patent ve marka kurumu yapılan bu marka başvurularını 10 Ocak 2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde işlemleri yapar.

Marka Başvuruları

-Başvuru süreci

-Yayın süreci

-Tescil belge süreci olarak 3 aşamadan olumaktadır.

Marka başvuru süreçleri için kesin olan tek tarih yayın tarihidir. Başvurular mecburi olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda yazan 2 aylık süre boyunca marka yayın bülteninde yayınlanmak zorundadır. Diğer aşamamalarda ki süreler dosyayı Türk Patent ve Marka Kurumunda inceleyen uzmana, yayın sürecinde gelen itirazlara ve vekillerin başvurusunu yapmış oldukları dosyaların anlık takibine bağlı olarak değişmektedir. Ama ortalama bir marka başvurusu sorunsuz ve itiraz olmadan ilerlediği durumlarda 5-8 ay arasında Tescil edilir.

Marka tescil işlemleri 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununda belirtilen sürelere göre koruma altına alınmıştır. Koruma süreci markanın başvuru yapıldığı tarihten itibaren başlar ve tescil işleminden sonra başvuru tarihinden sonra 10 yıl boyunca koruma sağlar. 10 yıllık sürenin dolmasına 6 ay kala Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlemiş olduğu yenileme harcı ödenerek bu süre bir 10 yıl daha uzatılabilir. Tescil koruma süresi yenileme harçları yatırıldığı sürece devam eder. Eğer bu 10 yıllık süre dolarsa 10. Yıldan sonraki ilk 6 ay içinde cezalı harçlar ödenerek yine marka süresi uzatılabilir. Eğer cezalı sürede de marka yenileme harcı yatırılmaz ise marka tescilden düşer ve iptal edilir. Sonuç olarak marka tescil koruma tarihi, marka başvurusunun yapıldığı tarihte başlar ve yenilemeleri yapıldığı süre boyunca da devam eder.

Marka tescil süresi 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununda açıkça belirtilmiştir. Marka tescil süresi, marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıllık sürenin dolmasına 6 ay kala Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlemiş olduğu yenileme harcı ödenerek bu süre bir 10 yıl daha uzatılabilir. Tescil koruma süresi yenileme harçları yatırıldığı sürece devam eder. Eğer bu 10 yıllık süre dolarsa 10. Yıldan sonraki ilk 6 ay içinde cezalı harçlar ödenerek yine marka süresi uzatılabilir. Ve yenileme işlemi 10 yılda bir yapıldığı sürece devam eder.

Marka tescil işlemi Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka kurumda yapılır. Marka Tescil işlemleri Türk Patent ve Marka kurumu tarafından 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde tescil edilir.

İsim hakkı yani Marka tescil işlemi ücretlerini hesaplayabilmek için, öncelikle markanın kullanılacağı mal ve hizmetler belirlenmeli ve belirlenen bu mal ve hizmetlere uygun olan sınıflar seçimi yapılmalıdır. Seçilen sınıflar için ücretsiz yapacağımız olan marka uygunluk araştırmasından sonra alınabilir sınıflarda başvuru yapılabilir. Seçilecek her sınıf için Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği sınıf ücreti, marka başvuru ve tescil işlemi için belirlenecek olan hizmet bedelimizin toplamı ile isim hakkı yani marka tescil ücretinin toplam ne kadar olacağı bulunur. Burada en önemli nokta marka tescilin maliyeti değil belirlenecek uygun sınıflar ve başvurunun titizlikle takibi olacaktır. Marka tescil işlemleri çoğu zaman yanlış veya eksik sınıfbaşvurularından dolayı marka sahiplerine hak kaybı yaşatmakta hatta ticari olarak yasalar önünde suçlu konumuna düşmesine neden olmaktadır. Düzgün ve detaylı bir araştırma sonrasında yapılacak sağlıklı bir başvuru hem zaman hem de maliyet açısından çok daha verimli ve çok daha ucuz bir maliyete gelecektir. Bu noktada amaç uygun maliyet değil doğru danışmanlıkla eksiksiz bir başvuru yapmak, gereksiz zaman kaybını ve boşa giden maliyetlerin önüne geçmektir.

Marka konumlandırma; markaların tüketici zihninde oluşturacağı anlam, rakipleri ile ilgili farklılıkları gösteren ve marka sahibinin özelliklerini vurgulayan kelime grubundan oluşan faaliyetler bütünü olarak açıklayabiliriz. Yani marka konumlandırma, üreticinin en güçlü ve fark yaratabildiği özelliklerini, tüketicilere aktarabilme sanatıdır.

Örnek vermek gerekirse, AUDİ nin kendini GÜÇ simgesi olarak tanıtmaya çalışması, VOLVO nun dayanıklığını sürekli vurgulaması tüketici zihninde bir konumlandırma çabasıdır.

O yüzden marka konumlandırma işleminin en önemli kısmı marka belirleme ve tescil aşamasıdır. Çünkü benzer markaların çok fazla olduğu bir sektörde bazı eklerle alınmış bir marka sahibi isek diğer firmaların yaşayacağı kalite sorunları, güvenlik sorunları vb. sıkıntılardirekt olarak bizim marka konumumuzu etkileyecek ve sorunlar yaşatacaktır.

O yüzden marka başvurusu yapılırken detaylı araştırmalar yapılmalı, başvuru sahibinin sektöründe bulunan benzer markalar belirlenmeli ve başvuru bu analizler sonrası yapılması ilerde yapılacak marka konumlandırması için çok çok önemlidir.

Marka konumlandırma, bir markanın diğer rakip markalardan farklılıklarını belirten ve mevcutta var olan hedef tüketici kitlesine nasıl ulaştığının göstergesidir. Burada marka konumlandırmasının diğer markalardan farklı ayırt edici bir nitelikte olması gerekmektedir. Farklı ayırt edici unsurların bulunduğu ve diğer rakiplerden daha farklı akılda kalıcı, alışılmışındışında ilgi çekici bir markanın tüketici zihninde kalıcı olduğu ve dikkat çekici olduğu açıktır. Bu nedenle gelişen sektörler ve artan rekabetler göz önüne alındığında markaların konumlandırmalarını yani başka bir ifade ile diğer markalardan farklılığını ortaya çıkartması gerekmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin markaya ilişkin bakış açısı belirlenirken, markanın da pazarda ki yeri belirlenir.

Marka Şekil demek, marka başvurusunun veya Marka tescilinin logolu olarak yapıldığını veyabir şekil içerdiğini ifade eder. Marka Şekil , her logolu marka veya her şekil içeren markada yazılmayabilir. Türk Patent ve Marka kurumunun Eski uygulamalarında kullandığı ve markanın logolu veya şekil içerdiğini anlatan bir ifadedir.

Son zamanlarda da bu şekil ifadesi çok fazla kullanılmamakta olup isteğe bağlı olarak bazı durumlarda hala kullanılmaktadır. Ama ibare içermeyen sadece şekil veya logo başvurularında ise marka adı olmadığı için şekil diye ifade edilebilmektedir.

Bir marka başvurusunun diğer firmaların markalarından ve hizmetlerinden ayırt edilebilir, farklı olması gerekmektedir. Marka başvurusunun sözcükler, harfler, sayılar, renkler gibi ibarelerle yapılabildiği gibi, şekli unsurla da marka başvurusunda bulunula bilinir. Şekil marka başvurularının sektörde bulunan marka başvurularından farklı olması gerekmektedir. Akılda kalıcı ve ticari kaynak gösteren şekli unsurular ayırt edici olarak değerlendirilir. Şekli marka başvurularında önemli olan sektördeki şekli unsurlu markalardan önemli ölçüde farklılaşmış olmasıdır.

Marka tescil işlemi süresince nelerin marka olarak tescil edilemeyeceği 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Marka olarak tescil edilemeyecek marka adları kanunda Mutlak ret nedenleri ve Nispi ret nedenleri olarak 2 kısımda incelenmektedir.

a) Mutlak Red Nedenleri: ( Türk Patent ve Marka kurumu tarafından yapılan ret sebepleridir)

- Ayırt ediciliği olmayan ibare ve işaretler,

- Başvuru yapılan sektöre ait cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten ibare ve işaretler,

- Tescilli olan markalar ile ayırt edici olmayan ibare ve işaretler,

- Belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan ibare ve işaretler, - Üretilen ürünün doğası gereği ortaya çıkan şekiller ve özelliği olan ibare ve işaretler,

- Halkı yanıltacak ibare ve işaretler,

- Tarihi ve kültürel değerlere sahip ibare ve işaretler,

- Dini sembol ve kelimeleri içeren ibare ve işaretler,

- Kamu düzenine ve ahlaka aykırı ibare ve işaretler,

- Coğrafi işaretlere ait ibare ve işaretler

 

b) Nispi Ret Nedenleri ( Yapılan itiraz sonucu yapılan ret sebepleridir)

- Tescilli bir marka tarafından itiraz üzerine yapılan ve yapılan itirazın kabul edilmesi,

- Tescilli bir markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

- Tescilsiz bile olsa eskiye dayalı kullanıma ait bir marka sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

- Tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

- Başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

- Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

-Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Bir Sinai mülkiyet hakkı olan marka tescili, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununa göre Rehin verilebilir, rehin edilebilir, devredilebilir, miras bırakılabilir, lisans verilebilir, teminat gösterilebilir, haczedilebilir ve diğer hukuk işlemlerine konu olabilir. Özelikle ekonomik kriz dönemlerinde markaların rehin verilmesi, haczedilmesi gibi konularla sık sık karşılaşmaktayız. Alacaklılar , marka sahibi olan ve ödemegücü olmayan marka sahiplerine karşı alacağını garanti altına alabilmek için borçludan kanun aracılığı ile teminat olarak rehin, hacizvb. Şekillerde teminat isteyebilmektedir. Burada rehin etme sebebi alacaklının markanın satışını talep etmesi sonrasında markanın paraya çevrilmesini sağlamak ve böylece alacağını temin edebilmektir.

Marka hakkının devrini; Marka sahibi Şahıs veya şirketlere ait tescilli marka mülkiyet hakkının bir başka şahıs veya tüzel kişiye aktarılması olarak ifade edebiliriz. Yani kısaca ifadeetmek gerekirse, marka sahipliğinin el değişmesi diyebiliriz. Bu değişim Şirketler veya şahıslar arasında olabilir.Marka tescil hakkının devri için;

- İşlemde olan bir markanın olması yeterlidir. Yani tescilli veya başvuru durumunda farketmez markalar devir edilebilir.

-Devir işlemleri noterler aracılığıyla yapılır.

- Devir işlemi sırasında şahıslar için TC Kimlik Belgesi, tüzel kişilerde ise Şirket imza yetkisine sahip kişiler arasında devir işlemi yapılır.

- Marka devri sırasında Marka tescil belge şartı aranmamktadır.

- Marka devri sırasında alıcı ile satıcı kısımlarına mhakkak farklı kişler yazılmak zorundadır. Örneğin kendi şiketinde yetkilionlan bir şahıs , bu markayı şahsına devir etmek istese dahi kendi satıcı ve alıcı olamayacaktır. İllaki ya şirketi yada şahsı adına yetkilendirdiği bir kişi tarafından devir işlemi yapılabilir.

- Devir işlemleri markanın tescilli olan sınıflarında ve emtilarında ister tamamı isterse de bir kısmı için yapılabilir. Eğer markanın tescilli olduğu veya başvurunun yapıldığı emtiların tamamının devri yapılırsa “ MARKA TAM DEVİR İŞLEMİ” , eğer sadece seçilecek sınıf veya mal ve hizmetlerden bir kısmı için devir işlemi yapılacaksa “ MARKA KISMİ DEVİR İŞLEMİ ” yapılır. Devir işlemi sırasında markanın tamamının mı yoksa kısmi sınıf ve emtialar için mi devri yapılacak muhakkak dikkatlice belirlenmelidir. Böylece daha sonra yaşanacak hak kaybı sorunlarının önüne geçilmiş olur.

- Noterde ki imzalanan devir evrakında devri yapılacak markaya ilişkin başvuru numarası , başvuru tarihi ve devri yapılacak sınıf ve emtialar muhakkak belirtilmelidir. Akis halde bu 3 olgudan birinin eksik olması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından devir kabul edilmeyebilmektedir.

- Devir işlemi bir nevi satış işlemi olduğundan dolayı, iki tarafın üzerinde anlaştıkları gerçekçi bir bedel üzerinden devir işlemi yapılmalıdır.

- Devir işlemi srasında marka üzerinde haciz işlemi var ise, marka hacizli olarak devir edilebilir, fakat marka üzerinde 3. Kişiler tarafından tedbir var ise marka devri yapılamaz. Devir işlemi ancak tedbir işlemi kaldırıldıktan sonra yapılabilir.

-Markanın Noterde ki devir işleminden sonra devir evrakları Türk Patent ve Marka Kurumuna iletilir ve markanın devir işlemi kurumda yapılır.

- Marka sahip değişikliği yani devir işlemi yapıldıktan sonra devir işleminin yapıldığına dair bildirim yapılır ve devir işlemi sonuçlanmış olur.

- Devir işlemi yapıldığında yeni sahip adına yeni Marka Tesci Belgesi çıkmaz. Eğer Yeni sahip adına tescil belgesi isteniyorsa Yeni belge talebinde bulunulur ve belge harcı yatırılarak yeni sahip adına marka tescil belgesi alınır.

- Bir tüzel kişiliğin yani aktif olan bir şirketin aktif ve pasifleri ile birlikte devri yapılmış ise ve yazılı olarakta bu devir işlemi sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devri yapılmış olur. Ayrıca markalara özel devir işlemi yapılmasına gerek yoktur. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi markalar şirketlerin aksif ve pasifleri içinde bulunan bir haktır.

Marka Tescili , üretmiş olduğunuz ürün veya sağlanan hizmetler için belirlenecek olan sınıflar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak ve işlemleri takip edilerek marka tescili yapılır.

Fakat marka tescil işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar vardır Burada dikkat edilecek noktalar;

- Öncelikle markayı kullanılacağımız mal ve hizmetler belirlenerek uygun olan sınıflar seçilmelidir.

- Belirlenen sınıflar için marka uygunluk araştırması yapılmalı ve daha sonra yaşanacak olan sorunların en baştan önüne geçilmelidir.

- Başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumunun başvuru hükümlerine uygun olarak yapılmalı ve eksikler yaşanmadan hızlı bir şekilde yayına açılması için takibinin yapılması gereklidir.

- Yayına çıkan markaların izlemesi yapılmalı ve olası bir itirazın gelmesi durumunda anında bildirimlerde bulunarak, gerekli savunmaların güçlü ve hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir.

- Yayın süresi dolan markaların takibi Türk Patent ve Marka Kurumunda yapılarak Tescil kararları bildirimleri yapılmalı ve belge harçları yatırılarak bir an önce Tescil Belgesi alınmalıdır.Böylece çok uzun süreçler olduğu düşünülen marka tescil işlemleri, çok hızlı şekilde ve sorunsuzca belgelendirilmeli ve bir an önce marka sahiplerinin ticaret yapabilmeleri için teslim edilmelidir.

Marka Tescil belgelerinin alınması birbirine bağlantılı süreçlerden oluşmaktadır.

a) Başvuru Aşaması: Öncelikle, Marka tescili almak isteyen şahıs veya Tüzel kişiliğin markayı hangi sektörde, hangi mal ve hizmetler için kullanılacağı belirlenir. Bu mal ve hizmetlere uygun Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği 45 adet Nice sınıfından alınması gereken sınıflar belirlenir. Belirlenen sınıflarda istenilen marka için sadece birebir markalar değil özel yazılımlarımız sayesinde benzer marka araştırması yapılır. Bu aşamada sadece aynı markalar değil, bize itiraz edebilecek, başvurumuz için risk yaratabilecek benzermarka tesciller bile belirlenir. Ardından markanın tescil edilebilirliği ile ilgili risk analizi yapılır ve eğer olumlu bir karar verilirse Türk Patent ve Marka Kurumuna seçilen sınıflar için harçlar ödenerek başvuru yapılır.

b) Yayın Aşaması: Yapılan başvurumuz Türk Patent ve Marka Kurumunca ön inceleme ve benzerlik işlemine tabi tutulur. Bu aşamada bize özel yapmış olduğumuz risk analizi sayesinde başvurumuz sorunsuz olarak geçecek ve 2 ay boyunca marka yayın bülteninde yayınlanacaktır. Bu aşamada ki yayının amacı, tescilli marka sahiplerine “ ben bu başvuru ileilgili kendi bünyemde araştırma yaptım ve tescili için bir engel görmedim. Eğer bu başvurunun kendi markasına benzer olduğunun düşünen var ise bu marka başvurusuna itiraz edebilir” demektir. Eğer başvurumuza itiraz gelmemesi durumunda 2 aylık bülten 7 süresi dolar ve markamız için tescil kararı verilir. Ama eğer başvurumuza bir itiraz gelirse süreç biraz farklı şekillenecektir. Gelen itiraz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuruyu yapan biz vekillere bildirilir. Gelen itiraz müvekkillere bildirilerek analiz yapılır ve bu analize istinaden uygun bir savunma hazırlanır. Yapılan itiraz ve savunmaya istinaden Türk Patent ve Marka Kurumunda ki itiraz uzmanı incelemesini yapar ve bir karar verir. Eğer gelen itiraz kabul edilirse başvuru tamamen veya kısmen ret edilir. Ama savunma başarılı olur ve itiraz kabul edilmez ise marka sürecimiz sorunsuz devam eder. Bu aşamadan sonra itiraz uzmanının vermiş olduğu karara olumsuz taraf yeniden itiraz etme hakkı vardır. Bu süreç 2. Kez aynı şekilde gerçekleşir. Bu aşamada itiraz ve savunmalar Yeniden İnceleme ve Denetleme Kuruluna (Y.İ.D.K – YİDK) gider. Kurul incelmesini yapar ve sonuç çıkarır. Bu aşamada çıkan sonuç Türk Patent ve Marka Kurumunda nihaidir. Yani artık başvuru sahibi haklı görülürse marka tescil edilecektir, itiraz sahibi haklı görülürse marka kısmi veya tamamen ret edilecektir. Bu aşamadan sonra haksız görülen taraflar isterlerse dava yoluyla hak arayışlarını sürdürebilirler.

c) Tescil Aşaması: Yayın aşaması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu markanın kabul edildiğini bildirir ve Tescil belgesi harcı ödenerek belge alınır.Belge marka sahibine ulaştıktansonra marka 10 yıl koruma altına alınmış olur. 10 yıllık süreç sonunda yenilemesi yapıldığı takdirde bir 10 yıl daha korumaya alınmaktadır. Yenilemesi yapılmayan markalar iptal edilmişsayılır.

Bu 3 aşamada da en önemli nokta, bu işlemler süreli işlemlerdir ve süreçler kaçırılırsa başvuru tescil edilmeden başvuru iptal edilir. O yüzden süreç takibi eksiksiz yapılmalı ve sürecin hızlı ilerlenmesi sağlanmalıdır.Sonuç olarak yukarda saydığımız adımlar takip edilerek marka tescil işlemi yapılmış olur.

Marka Tescilinin eksiksiz ve sorunsuz bi şekilde alınabilmesi için , üretmiş olduğunuz ürün veya sağlanan hizmetler için belirlenecek olan sınıflar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak ve işlemleri takip edilerek marka tescili alınır.

Fakat marka tescil işlemi alınırken dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar vardır Buradadikkat edilecek noktalar;

- Öncelikle markayı kullanılacağımız mal ve hizmetler belirlenerek uygun olan sınıflar seçilmelidir.

-Belirlenen sınıflar için marka uygunluk araştırması yapılmalı ve daha sonra yaşanacak olan sorunların en baştan önüne geçilmelidir.

- Başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumunun başvuru hükümlerine uygun olarak yapılmalı ve eksikler yaşanmadan hızlı bir şekilde yayına açılması için takibinin yapılması gereklidir.

- Yayına çıkan markaların izlemesi yapılmalı ve olası bir itirazın gelmesi durumunda anında bildirimlerde bulunarak, gerekli savunmaların güçlü ve hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir.

- Yayın süresi dolan markaların takibi Türk Patent ve Marka Kurumunda yapılarak Tescil kararları bildirimleri yapılmalı ve belge harçları yatırılarak bir an önce Tescil Belgesi alınmalıdır.

Böylece çok uzun süreçler olduğu düşünülen marka tescil işlemleri, çok hızlı şekilde ve sorunsuzca belgelendirilmeli ve bir an önce marka sahiplerinin ticaret yapabilmeleri için teslim edilmelidir. Marka Tescil belgelerinin alınması birbirine bağlantılı süreçlerden oluşmaktadır.

a) Başvuru Aşaması: Öncelikle, Marka tescili almak isteyen şahıs veya Tüzel kişiliğin markayı hangi sektörde, hangi mal ve hizmetler için kullanılacağı belirlenir. Bu mal ve hizmetlere uygun Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği 45 adet Nice sınıfından alınması gereken sınıflar belirlenir. Belirlenen sınıflarda istenilen marka için sadece birebir markalar değil özel yazılımlarımız sayesinde benzer marka araştırması yapılır. Bu aşamada sadece aynı markalar değil, bize itiraz edebilecek, başvurumuz için risk yaratabilecek benzermarka tesciller bile belirlenir. Ardından markanın tescil edilebilirliği ile ilgili risk analizi yapılır ve eğer olumlu bir karar verilirse Türk Patent ve Marka Kurumuna seçilen sınıflar için harçlar ödenerek başvuru yapılır.

b)Yayın Aşaması: Yapılan başvurumuz Türk Patent ve Marka Kurumunca ön inceleme ve benzerlik işlemine tabi tutulur. Bu aşamada bize özel yapmış olduğumuz risk analizi sayesinde başvurumuz sorunsuz olarak geçecek ve 2 ay boyunca marka yayın bülteninde yayınlanacaktır. Bu aşamada ki yayının amacı, tescilli marka sahiplerine “ ben bu başvuru ileilgili kendi bünyemde araştırma yaptım ve tescili için bir engel görmedim. Eğer bu başvurunun kendi markasına benzer olduğunun düşünen var ise bu marka başvurusuna itiraz edebilir” demektir. Eğer başvurumuza itiraz gelmemesi durumunda 2 aylık bülten süresi dolar ve markamız için tescil kararı verilir. Ama eğer başvurumuza bir itiraz gelirse süreç biraz farklı şekillenecektir. Gelen itiraz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuruyu yapan biz vekillere bildirilir. Gelen itiraz müvekkillere bildirilerek analiz yapılır ve bu analize istinaden uygun bir savunma hazırlanır. Yapılan itiraz ve savunmaya istinaden Türk Patent ve Marka Kurumunda ki itiraz uzmanı incelemesini yapar ve bir karar verir. Eğer gelen itiraz kabul edilirse başvuru tamamen veya kısmen ret edilir. Ama savunma başarılı olur ve itiraz kabul edilmez ise marka sürecimiz sorunsuz devam eder. Bu aşamadan sonra itiraz uzmanının vermiş olduğu karara olumsuz taraf yeniden itiraz etme hakkı vardır. Bu süreç 2. Kez aynı şekilde gerçekleşir. Bu aşamada itiraz ve savunmalar Yeniden İnceleme ve Denetleme Kuruluna (Y.İ.D.K – YİDK) gider. Kurul incelmesini yapar ve sonuç çıkarır. Bu aşamada çıkan sonuç Türk Patent ve Marka Kurumunda nihaidir. Yani artık başvuru sahibi haklı görülürse marka tescil edilecektir, itiraz sahibi haklı görülürse marka kısmi veya tamamen ret edilecektir. Bu aşamadan sonra haksız görülen taraflar isterlerse dava yoluyla hak arayışlarını sürdürebilirler.

c)Tescil Aşaması: Yayın aşaması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu markanın kabul edildiğini bildirir ve Tescil belgesi harcı ödenerek belge alınır.

Bu 3 aşamada da en önemli nokta, bu işlemler süreli işlemlerdir ve süreçler kaçırılırsa başvuru tescil edilmeden başvuru iptal edilir. O yüzden süreç takibi eksiksiz yapılmalı ve sürecin hızlı ilerlenmesi sağlanmalıdır.Sonuç olarak yukarda saydığımız adımlar takip edilerek marka tescil işlemi alınmış olur.

Marka olarak belirlenen ibarelerin başvurusunda,
• Başvuruda bulunan kişi veya kişiler kimlik ve iletişim bilgisi,
• Marka başvurusu markka vekili aracılığı ile yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgisi,
• Başvuruda bulunan marka örneğinin yer aldığı belge,
• Başvuruda bulunan marka örneğinde Latin alfabesi dışına harf veya harfler
kullanılmışsa bunların Latin alfabesinde ki karşılığı marka başvurusunda belirtilir,
• Yetkili kişi ya da kişilerce atılmış imza,
• Başvuruda varsa temsilci ile ilgili bilgiler,
• Varsa ilave sayfa sayısı ve ek bilgi ve belgeler,
• Başvuruda bulunan marka ile ilgili mal/hizmetlerin listesi,
• Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge,
• Varsa muvafakatname ile ilgili belge,
•  Başvuruda bulunan marka ile ilgili mal/hizmetlerin listesi,
• Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge,
• Varsa muvafakatname ile ilgili belge,
• Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ve başvuruya ilişkin gerekli belgeler gerekmektedir.
 
Yukarıda yer alan bilgi ve belgeler ile marka başvurusu, başvuru forumu ile birlikte kuruma
sunulur. Yapılan başvurunun kurum tarafından gerekli şekli incelemeleri tamamlandıktan
sonra var ise eksiklikleri kurum tarafından verilen iki aylık sürede tamamlanması
gerekmektedir. Şekli incelemesi tamamlanan başvurunun, kurum tarafından markanın
benzerlik araştırması yapılır. Burada 6769 sayılı SMK’nın Marka tescilinde mutlak ret
nedenlerinin yer aldığı 5. Madde kapsamında kurumun uzmanları tarafından inceleme yapılır
burada olan bir ret nedeni markanın başvurusunda bulunduğu mal/hizmetler bakımından
tamamının ya da bir kısmının reddedilmesi anlamına gelmektedir. Benzerlik araştırması
sonrasında SMK’nın5. Maddesinde göre reddedilmemiş ise marka Resmi Marka Bülteninde
yayımlanır. Bültende yayımlanan markanın ilan edilmemesi ile ilgili itirazlarda bulunan
kişilerin itiraz süreçleri iki ay içerisinde itiraz eden kişi tarafından yapılmalıdır. Yapılan
başvurunun eksiksiz ya da eksikliklerinin giderilmesi durumunda ve yapılan itirazların
reddedilmesi sonrasında yasal süreler içerisinde marka başvurusu tescil edilerek sicile
kaydedilir ve Tescil Gazetesinde yayımlanır.

 

Marka tescil işlemi fiyatı belirlenebilmesi için öncelikle markanın kullanılacağı mal ve hizmetler tam olarak belirlenmeli ve belirlenen mal ve hizmetlere olarak uygun olan sınıflar seçilmelidir. Belirlenen sınıflar için ücretsiz yaptığımız marka uygunluk, marka müsaitlik durumu belirlenmeli. Bu aşamada kendimize özel benzerlik araştırma işlemine tabi tutulur. Eğer markanın Tesciline engel bir durum yok ise alınabilir sınıflarda başvuru yapılabilir. Her sınıf için Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği sınıf ücreti, marka başvuru ve tescil işlemi için belirlenecek olan hizmet bedelimizin toplamı ile marka tescil ücretinin toplam ne kadar olacağı ortaya çıkar. Burada en önemli nokta marka tescilin maliyeti değil belirlenecek uygun sınıflar ve başvurunun titizlikle takibi olacaktır. Marka tescil işlemleri çoğu zaman yanlış veya eksik sınıfbaşvurularından dolayı marka sahiplerine hak kaybı yaşatmakta hatta ticari olarak yasalar önünde suçlu konumuna düşmesine neden olmaktadır.

Bu noktada amaç uygun maliyet değil doğru danışmanlıkla eksiksiz bir başvuru yapmaktır.

Marka Tescili, bir şahıs veya Tüzel kişiliğin mal ve hizmetlerinin diğer Şahıs ve Tüzel kişiliklereait mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesi amacıyla belirlemiş oldukları ibare veya işaretlerin marka sahibine hak sağlaması için onaylanması işlemidir. Marka tescil işlemi Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka kurumunda yapılır. Ve markanın sahibine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince koruma ve haklar sağlar.Bir başka deyişle marka tescili, şahır ve gerçek kişilerin kendini korumak ve benzerlerinden kaçınmak üzere belirlemiş oldukları ibare, işaret , logo, kelime ve vb. ayırtedicilik sağlayan , koruma ve kopyalanmasını önlemek için kendi adına koruma altına alması demektir. Markalar , işletmlerin halk önündeki kendini anlattığı temsilcileri konumundadır.

Marka tescilinin marka sahibine sağladığı bir çok hak vardır. Bu haklar 6769 sayılı sinai hakları kanununda düzenlenmiştir. Bu haklara aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

- Marka tescili firmanın ürettiği mal ve hizmetleri için firmaya tekel hakkı tanır. Yani markayı kullanma hakkı sadece marka sahibinin yetkisindedir.

- Markamızın haksız kullanımını önlememize ve taklit ürünlere müdahale hakkı verir. Hukuk önünde haksız kullanım ve taklitlere karşı haklı olduğumuzun en güçlü kanıtıdır.

- İşletmenizi en iyi anlatan ve diğer firmalarla olan farklılığınızı vurgulayan ibare veya işaret koruma altına alınmış olacaktır.

- Tescilli marka sayesinde We sitesi, alan adı olan Com.tr uzantısı alabilir ve kullanabiliriz.

- Tescilli markamız sayesinde, markamızın kopyalanması, markamıza taciz ve tecavüzün durdurulması, benzer marka başvurularının önlenmesi ve giderilmesi, Haksız kullanım durumlarında dava açılabilmesi, toplatma, tazminat talebi ve ceza soruşturması talebi yapmamıza olanak sağlar.

- Tescilli bir marka zamanla tanınmış bir duruma gelecektir. Marka tanındıkça değeri artacaktır. Bu durumda firmalar marka değerlemesi yaptırarak markasını firmalarının bilançolarında gösterebilir ve daha güçlü bir bilançoya sahip olabilirler.

- Tescilli marka bir sahiplik hakkı taşıdığından değeri verilmesi halinde markanın satış yoluyla devrini yapabilir ve kar elde edebilirler,

- Markasının tanınmışlığından yararlanmak isteyen firmalara lisans verme yoluyla gelir elde edebilirler,

Kısaca özetlemek gerekirse, Bir firmanın veya şahsın mallarını veya hizmetlerini diğer firmaların mal ve hizmetlerinden ayırımını sağlayan marka günümüzde ticari rekabet ortamında hızla önem kazanmaktadır. Marka bir şirketin en önemli rekabet aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle de bünyesinde bulunduğu firma için önemli bir ekonomik varlık olarak görülür.

Hızla artan rekabet ortamlardın da firmaların markalarını tescil ettirmeleri, hak kayıplarının önlenmesini, taklit ürünlere karşı markanın korunmasını, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılması hakkını sağlarken, oluşacak hak kayıpları için tazminat talep edilmesini sağlar ve haksız rekabetin önüne geçer.

Uluslararası marka marka tescili veya başka bir değişle yurtdışı marka tescil işlemi 3 yol ile yapılabilmektedir.

a)Ülkesel Marka Tescil işlemi,

b)Topluluk Tescili: - WİPO - World Intellectual Property Organization ( Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu- Madrid Anlaşması) - Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO – EUTM – CTM – OHIM ) - Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI) -AFRİKA BÖLGESEL FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ ( ARIPO ) - BENELÜX marka tescil sistemigibi bölgesel tescil sistemlerinde markaların tescil işleminin yapılması.

c)Günlük Gazete yayını yoluyla tescil işlemlerinin yapılması Bu 3 sistemi kısaca açıklayacak olursak;

a)Ülkesel Marka tescil işlemi : Marka tescili istenilen ilgili ülkenin prosedürlerine uygun şekilde marka başvuru dosyası hazırlanarak, tescili istenilen ülkenin patent ofisine direkt olarak yapılan başvuru ile alınan tescil işlemlerine ülkesel marka tescil işlemi denir. Kendi içinde avantaj ve dezavantajalara sahiptir.

- Avantajları: 

*Direk tescili istenilen ülke ofisine başvuru yapıldığı için tescil süreci en kısa sistemdir.

*İlgili ülke ofisinin kanunlarına göre başvuru dosyaları hazırlandığı için dosyanın şekli açıdan veya emtiaları düzenlenmesi gerekçesiyle ret olasılığı çok düşüktür.

*İlgili ülkede bir vekilimiz olacağından, markamız için oluşacak herhangi bir aksiyon durumundaanında müdahale edilebilecektir.

- Dez avantajları: 

*Tescili alınması istenen ülkede vekil kullanma zorunluluğu olduğundan maliyeti daha yüksektir.

b)Topluluk Tescili: Topluluk tescili demek, marka tescil işlemimizin bir ofise başvurunu yaparak bir çok ülke için koruma altına alınmasını sağlamasını ifade etmektedir. Topluluk tescilleri ile ilgili 4 sistem vardır.

1) WİPO - World Intellectual Property Organization ( Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu- Madrid Anlaşması): Yaklaşık olarak 193 ülkenin üye olduğu bir sistemdir. (https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&search_what=B&bo_id=5) Wipo başvuruları için en önemli nokta markamızın menşe ülke ofisinde tescilinin yada en azından başvurusunun bulunması gereklidir. Türkiye de başvurular TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU aracılığıyla WİPO ya yapılabilmektedir. Wipo başvurularımız tam anlamı ile menşe ülkebaşvurusuna bağlıdır.Aslında WİPO bir ülkeler havuzu olarak görebiliriz. WİPO Tescil işlemi için belirli bir WİPO giriş harcı alır. Bu harç ödendikten sonra her ülkenin kendisinin belirlediği ülke harçları da ödenerek istenilen ülkelere başvuru yapılabilir.

2) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO – EUTM – CTM – OHIM ) :Avrupa birliği üyesi ülkeler için tek ofis başvurusu ile 28 ülke için tescil başvurusu yapılabilir ve tektescil belgesi ile bu 28 ülkede koruma sağlanır. Üye ülkeler, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik krallık (İngiltere – Brexit Sürecinde) , Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistandır.

3)Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI) : Afrika bölgesinde 16 ülkenin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir birliktir. Birliğe üye ülkelerin kendi ofisleri yoktur. Sadece Kamerun da OAPI ye ait bir ofis bulunur ve tüm işlemler buradan yürütülür. Üye ülkeleri, Benin, Burkina Faso, Çad, EkvatorGinesi, Fildişi Sahilleri, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal ve Togo dur.

4)AFRİKA BÖLGESEL FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ ( ARIPO ) : Botsvana, Lesotho, Liberya, Malavi, Namibya, Svaziland, Tanzanya, Uganda,Sao Tome And PrıncıpeVe Zimbabve nin bir arayagelerek oluşturduğu bir birliktir ama marka başvurularında çok fazla sıkıntı yaşandığı için Dünya genelinde çok fazla tercih edilmeyen bir sistemdir.

5)BENELÜX marka tescil sistemi ise Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerinin bir araya gelerek tek ofis şekline bürünmeleri ve tek ofisten tek ülkeymiş gibi işlem yapmaları ile oluşmuşutur.

TOPLULUK MARKA TESCİLİ kendi içinde avantaj ve dez avantajalara sahiptir.

- Avantajları:

* Her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunmak, Ayrı ayrı ücretler ödemek ve Her ülke için ayrı ayrı dillerde formlar doldurmak Yerine Markalara ilişkin kolayca tek bir merkez tarafından yürütülmesi çok büyük kolaylık sağlayacaktır.

* Birden çok ülkede tek bir tescil no ile tek bir yenileme tarihi ile birden çok tescil elde edilebilir.  Maliyetleri çok fazla düşürecektir.

-Dez avantajları:

* Marka tescil başvuru dosyası önce menşei ülkeye ardından wipo ofise ve oradan da başvurusu yapılacak ülkelere gönderileceği WİPO sistemi açısında çok uzun zaman alabilmekte buda hak kayıpları yaşatabilmektedir.

* Bazı ülkeler farklı prosedürlere ve farklı nice sınıflandırmalarına sahip olduğu için başvurular sırasında uygunsuzluk kararları çıkabilmekte ve bu kararlara itirazlar ek maliyetlere yol açabilmektedir.

c) Günlük Gazete yayını yoluyla tescil işlemlerinin yapılması Bazı gelişmemeiş ülkelerde sanayi ve ticaret çok fazla gelişmediği veya geri kalındığı için ülkelere ait bir patent ofisi bulunmamaktadır. Bu ülkeler yaşadıkları siyasi sorunlar nedeniyle de herhangi bir topluluğa üye olamadıkları içinde bu ülkelerde marka tescil ofisleri bulunmamaktadır.İşte böyle ülkelerde markalarımızı, logolarıyla birlikte ve korunmak istenilen mal ve hizmetlerin listesi ile günlük bir gazatede yayın yoluyla koruma altına alabiliriz. Burada amaç ilerde bir sorun yaşandığında kanunlar önünde kullanım ile ilgili kanıt sunabilmektir. Somaliland bu gibi ülkelere örnek verilebilir.

Muvafakat nedir sorusu 10 Ocak 2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte en çok karşılaşılan sorulardan biri oldu. Bu kanunla muvafakat hangi hakları yeniden düzenlendi, Muvafakat neler getirdi, muvafakat nedir cevabını burada bulabilirsiniz. Hak sahibi olan şahıs yada şahısların ve kurum yada kuruluşların elde etmiş oldukları bu hakları tamamen veya bir kısmını ihlal etmek durumunda kalan 3ncü kişilere müsaade etmesidir. Bu izin kendilerine de hak sahibi olması hakkı tanımaktır. Bunu belli bir süre yada şarta bağlamadan verilmesidir.

Muvafakatla marka almak nedir sorusu Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girmesi ile en çok başvurulan yöntemlerden biri olduğu için çok karşılaşılan bu sorunun yanıtını burada bulabilirsiniz. Tescil edilmek için müracaat edilen bir marka, başvuru yapılmasından itibaren hak sahipliği kazanır. Kesinleşmesi ve yaptırım uygulatmak için süreçlerinin tamamlanıp belge alması gereklidir. Muvafakatle marka almakta sizin başvuru yaparken sizden önce yapılmış bir müracaat yada alınmış bir belge varsa bu hak sahibinden kendisine takılmadan tescil almak için izin almak gereklidir. Bu izin muvafakattir. Muvafakat alırsanız ilgili sizden önceki markadan dolayı ret edilmesini önlemiş olursunuz. Bu durum 6769 saylı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 5- (3) de düzenlenmiştir.

Muvafakatle marka nasıl alınır sorusu ile sıkça karşılaşılıyor. Marka ve Patent vekillerinin bu muvafakat ile marka alınmasını yurtdışında uygulanan birçok ülkeden dolayı bildikleri bir kavramdı. Türkiye de ise Türk Patent ve Marka Kurumunda da 6769 saylı Sınai Mülkiyet Kanunu ile uygulamaya alınmıştır. Madde 5- (3) de muvafakatle marka tescili almanın yolu düzenlenmiş ve yönetmeliklerle de şekli belirlenmiştir. Muvafakatla marka nasıl alınır sorusunun cevabı ise muvafakat edenin neye ve hangi ürünlere izin verdiğini açıkça belirtilen formun noter tarafından onaylanması ve bu onaylı evrakın başvuru esnasında kuruma sunulması ile mümkün olur. Ret edilmiş marka için muvafakat nasıl alınır sorusu da çok merak ediliyor. Şayet marka başvurusu yapılmış ve 6769 SMK Madde 5- (1) ç bendince ret edilmiş ise, ret gerekçesi marka sahibi bu durumda da muvafakat verirse karara itiraz edilerek ret gerekçesi ortadan kaldırılabilir. Bundan sonrada süreçler kaldığı yerden devam edebilir.

Telif hakkı nedir sorusu ve cevabı hep merak ediliyor. Telif hakkı nedir sorusuyla Marka ve Patent Tescili Danışmanları da sıkça karşılaşıyor. Telif hakkı çoğu zaman da sınai mülkiyet hakkı ile karıştırılıyor. Telif hakkı nedir sorusuna ve marka ve patent tescili ile aralarındaki farkı nedir sorusuna yanıt verelim. Telif gerçek kişi olarak adlandırılan bir bireyin üretmiş olduğu sanayiye uygulanma zorunluluğu olmaksızın ortaya koyduğu her türlü çalışma, çizim, sanat eseri, kitap, senaryo, fotoğraf yada bunun gibi kendisinin kişisel çalışmalarıdır. Telif hakkı da bu kişinin kamuya sunduğu bu çalışmaların mülkiyeti için kendisine tanınan haktır.

Lisans nedir, Franchise nedir? lisans hakkı nasıl alınır, lisans hakkı nasıl kullanılır, lisans hakkı ne kadar sürer gibi soruların cevabına yer verelim. Lisans elde edilmiş bir hakkın başka bir kişi yada kuruluş tarafından kullanılması olarak tanımlanır. Lisans taraflarca yazılı bir anlaşma ile hakların kullanımının kayıt altına alındığı bir sözleşmedir. Burada kullanım şartları açık bir dille nerede, ne kadar süreyle ve karşılığında ne taahhüt edildiği tarafların her ikisinin de kendisi dışında başkasına da lisans verilip verilmeyeceği, sınırlarının nerede ve ne zaman ne şartlarla sona erdiği, yükümlülüklerinin nerede sona erdiği gibi geniş kapsamlı şartların yer aldığı yazılı bir anlaşmadır. Bu aynı zamanda Franchise olarak ta adlandırılır. 6769 SMK Madde 24 de markaların lisansı, 6769 SMK Madde 75 de tasarım haklarının lisansı, 6769 SMK Madde 125 de patent haklarının lisansı düzenleme altına alınmıştır. Lisanslar 2 alt başlıkta adlandırılır. İnhisari Lisans; bu lisansı veren haklar her ne kadar kendisinde olsa da başka birine de lisans veremez. Hatta sözleşmede açıkça belirtmemişse kendisi de kullanamaz. İnhisari Olmayan Lisans; bu lisans ise lisansı veren isterse 3ncü bir başka taleplere de kullanım verebilir. Sözleşmede bir açıklama yoksa sözleşme inhisari değildir.Tüm lisanslarda sözleşmede açıkça belirtilmemişse lisans alanlar bu haklarını başkasına devredemez ve alt lisans veremez.

Ticari faaliyet gösteren firmaların şahıs yada tüzel kuruluşlar bir web sitesi kurmak için domain tescili yapmalılar. Bu durumda com.tr nasıl alınır sorusu gündeme geliyor. com.tr almak için ne yapmalıyım sorusuna cevap verelim. Çoğunlukla com, com.tr, com.net gibi en çok kullanılan domainlerdir. com uzantılı domainler herhangi bir evraka ihtiyaç olmadan alınabildikleri gibi net uzantılı domainlerde evraksız alınabilmektedir. Ancak com.tr uzantılı domainler için bu isimle ticari faaliyet gösterdiğinizi ispat gereklidir. Bu 2 durumda ispat edilir. Ya şirketinizin kuruluş ismi olmalıdır ve sicil gazetesi ile ispatlanır. Yada tescilli markanızdır ve marka tescil belgesi ile ispatlanır. com.tr almak için marka tescil başvurusu yapmak gereklidir.

Marka Kullanım zorunluluğu, 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet kanunu ile düzenlenmiştir. “Tescil tarihinden itibaren başlayan ve sonrasında ki 5 yıllık süreçte herhangi bir haklı sebep olmaksızın tescilli olduğu mal ve hizmetler için marka sahibi tarafından yoğun kullanıma sahip olmayan yada kullanımına 5 yıllık süre itibariyle ara verilen markaların iptaline karar verir” hükmü bu kanunda düzenlenmiştir.

Bu kanunda belirtilen sürelere uymayan markalara açılan iptal davaları, karşı tarafın kanıt sunamaması durumunda marka sahibi aleyhinde sonuçlanır ve iptal edilir.

Markaların bu iptal ile karşı karşıya kalmaması adına, her zaman için kullanılan markaları için kanıtlarını yedeklemesi gerektiğini önermekteyiz.

Özellikle aşağıda belirttiğimiz bazı maddeleri ihmal eden marka sahipleri, markayı kullanmalarına rağmen, kullanımispat edemedikleri için marka iptali ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Markanın yoğun kullanıldığını ispat edecek bazı belgeler şöyledir

- Markaların faturalarda açıkça gösterilmesi,

- Marka alındığı sınıflar ve emtiların tamamında ve işlevine göre kullanılmalıdır.

- Fuarlarla ilgili görseller ve kaynaklar,

-Marka Muhahkkak Türkiyede kullanılmalıdır. İllaki Ya Türkiye de üretilmeli, ya Tükiye de Satılmalı yada Türkiye ye satılmalıdır.

- Ürüne ait Kataloglar, fiyat listeleri ve ve ürünlere ait kodlar,

- Ürünlerin örnekleri, ambalaj paketleri ve tabelada nasıl kullanıldığı ıspat edici görseller,

- Reklam ve tanıtım amaçlı faaliyetler için harcanan maliyet kanıtları,

- Kamuoyu araştırmalar ve anketlerle kullanım kanıtlarının ıspatı.