Marka Tescili Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Günümüzde girişimciler kendilerine ait markalar yaparak kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi üzerine markalar çok daha fazla önem kazanmıştır. Marka olan her ürünün en önemli önceliği markalaşmaktır. Girişimciler doğru bir şekilde planlanan bir marka sayesinde önemli kazançlar ve başarılar elde edebilirler.  Marka tescili nedir, nasıl başvuru yapılır ve alınır? Tüm bilgileri sizler için derledik.

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayırabilmek için kullanılan sembol, logo ya da herhangi bir ifade biçimidir. 

Marka tescili ise; markanın pazarlama, reklam, satış, servis, tanıtım ve hizmetlerine dair faaliyetlerin bir tek marka tarafından kontrol edilmesini sağlayan, markanın hak sahibi olmayan diğer kişiler tarafından kullanımını yasaklayarak o markayı koruma altına almak demektir.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Markanızı tescil ettirmeniz için öncelikle Türk Patent Enstitüsü’nün arz ettiği belgelerin hepsini hazırlamanız gerekmektedir. Marka tescilleme sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için evrakların hazır olması gerekmektedir. Belgelerinizi eksiksiz teslim ettiğinizde başvurunuz kazanır ve unvanınız koruma altına alınır. 

Marka Tescili için Nereye Başvurulur?

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili kurum ve kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu'dur. Marka tescil başvurusu elden, posta yoluyla ya da internet üzerinden yapılabilir. Marka tescil başvurusu için bireysel veya vekil atayarak yapabilirsiniz ya da aracı kurumlar olan İnka Patent markamız ile yaptırabilirsiniz.

Marka Tescili Yaptırma Ücreti Ne Kadar?

Marka tescili yaptırma ücreti firmalara bağlı olarak 750 ile 1.300 TL arasında değişiklik gösterebilir. Ürün ya da hizmetin tescil ücreti rekabet alanıyla orantılı artık gösterir. Ücretler işlem başı alınmaktadır. Tescillenen marka için harç ücreti yatırılmalı ve yatıracağınız harç ücreti tescil ücretinin sonunda ödenir. Ücretin yatırılmaması durumunda işlemler iptal edilir ve ödenen ücretlerin iadesi gerçekleşmez.

Marka Tescili Ne İşe Yarar?

Marka tescili, Türk Patent Enstitüsüne yapılacak olan başvuru ile sınıf veya sınıflara ait harç ve ücretleri TPE’ye yatırarak yapılan ve markanızı yasal olarak koruma altına almayı sağlayan bir işlemdir. Markanın izinsiz kullanımı ve taklitlerine karşı itiraz etme ve dava açma hakkını sunabilmektedir.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescilli başvurusu, kurumda veya çevrimiçi başvuru ile yapılabilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuru yapan kişinin tacir olması, ticari işletmesinin bulunması gerekmemektedir. Her markanın ayrı bir marka tescil başvurusu yapması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

1-Marka tescil başvurusu, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu

2- Marka örneğini, başvuruya konu mal ya da hizmetlerin listesini,

3-Başvuru ücretinin ödendiği harç belgeyi                                                                                                                 

4-Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise kanunda düzenlenen teknik şartnameyi

5- Rüçhan hakkı talebi var ise rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf ya da harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsamaktadır. Marka tescili yapılan başvuru üzerine TPE tarafından yürütülen idari sürecin sonunda gerçekleşmektedir. 

Yurt Dışı Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Markalar tescil edilen ülkelerde korunur. Bu sebeple marka tescili talep edilen ülkelerde tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Tüm dünyada geçerli olan bir tescil sistemi bulunmamaktadır. Topluluk markası (CTM) ve topluluk markası olan Madrid protokolü çerçevesinde yapılan başvuru sayesinde 25 AB Ülkesinde tescil olanağı sağlamaktadır. Madrid protokolü çerçevesinde yapılan başvuru sayesinde 64 üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabiliyor.

Marka Tescili Hangi Harf ile Gösterilir?

Marka Tescili, bir buluş yahut icat adına buluşu gerçekleştiren kişiye devlet organınca mülkiyet hak sahipliği verilen belgedir. Marka tescil işlemleri R harfi ile gösterilmektedir. Register ifadesindeki R harfi şeklinde gösterimidir.

Marka Tescili Sorgulama Nasıl Yapılır?

Marka tescili, TPE veri tabanı üzerinden yapılacak marka tescili sorgulama ile başlamaktadır. Marka olarak tescil etmek istediğiniz ismi, faaliyet alanını girerek geçmişte tescil yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir, bu sayede tescil işlemlerine başlamadan bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca sorgulayacağınız markaya ait görsel, logo gibi çalışmaların yapılıp yapılmadığını sorgu ekranından görebilirsiniz.

 Uluslararası Marka Tescili

Marka tescilinin sağladığı haklar, tescilin sadece yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasının sağlanmasını istiyorsanız, korunmasını istediğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekir.

Uluslararası Marka Tescilli Çeşitleri 

1. Marka Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılması

2. Madrid sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede koruma sağlanması

Marka Tescil İçin Gerekli Evraklar

1- Başvurusu yapılacak olan markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği

2- Tüzel kişilikler için tam ticari unvanı, açık adresi ve vergi dairesi veya numarası (vergi levhası)

3- Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası (kimlik fotokopisi)

4- Markanın temsil ettiği malların ya da hizmetlerin listesi (marka sınıf seçiminde kullanılması için)

5- Sözleşme ve Vekaletname 

6- Marka tescil belgesi için ödenen başvuru dekontu

Marka Tescili Kaç Yıl Geçerlidir?

Koruma süresi değişiklik gösterebilmek üzere birçok ülkede tescilli markalar 10 yıl süre ile koruma sağlamaktadır. Yenileme ücretinin zamanında yatırılması koşuluyla, tescil süresiz olarak yenilenir.