Markanın müracaat edilip yayınlanmasından itibaren 3.kişilerin talebi halinde yalnızca yayın bilgileri ile sınırlı bilgileri yer aldığı müracaat veya tescil talebinin onaylı kopyasıdır.