Sınai Mülkiyet Hakları (marka,patent,tasarım,) da Kanunda belirlenen şartlar çerçevesinde devir yapılabilir. Devir tam devir veya kısmi devir şekli ile de gerçekleşebilir. Kısmi devir aynı sınıfta yer alan alt grup emtiaların devir edileceği gibi birden fazla sınıfı olan tescilli markanın istenilen sınıfları da kısmi devir yapılabilmektedir.

Tasarım tescillerinde de bir ürünlü tesciller tam devir yapılabilirken, birden fazla ürünlü tasarım tescillerinde istenilen ürünlerin kısmi devri yapılabilmektedir.

Patent veya Faydalı Model tescillerinde kısmi devir olmayıp tam devir yapılabilmektedir.