Başvuru sahibinin talebi ile bir marka başvurusu markanın tescil edilmesi süresi içinde birden fazla başvuruya bölünebilir. Marka tescil edildikten sonra bölünme işlemi yapılamaz. Şöyle ki bir marka başvurusu alt grup emtialar ve sınıflar bazında (kaç sınıflı olursa o kadar başvuruya) bölünebilmektedir. Bunun için Kuruma talep dilekçesi ile ücretlerini ödeyerek bölünme başvurusu yapılabilir.