1. Aşama: Buluş bildirim formlarının doldurulması

2. Aşama: Buluş konusunun tartışılması ve buluş bildirimi ile karşılaştırılması;

 3. Aşama: Patent ön araştırması yapılması ve koruma kararı;

 4. Aşama: Tarifname ile istemlerin yazılması ve varsa resimlerin çizilmesi;

 5. Aşama: Başvuru

 a. Ulusal Başvuru (yalnız Türkiye veya bir başka ülke için),

 b. Bölgesel Başvuru (Avrupa veya Avrasya Patenti için)

 c. Uluslararası Başvuru (Patent İşbirliği Antlaşmasına göre Uluslararası Patent Başvurusu 142 ülke için);

6. Aşama: Başvurunun yapılması;

 7. Aşama: Başvurunun izlenmesi;

 8. Aşama: İşlemlerin sonuçlanması (Patentin Alınması);

 9. Aşama: Yıllık ücretlerin ödenmesi.

Türkiye’de Patent Belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.

Patent almak için yapılan resmi başvuru, önce şekli şartlar yönünden incelenir. Şekli şartlara uygun olan başvurular Türk Patent Enstitüsü veya anlaşma yapılan Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofislerinde yapılan araştırma sonucunda düzenlenen araştırma raporu Resmi Patent Bülteninde yayınlanır.

Bu aşamaya kadar incelemesiz ve incelemeli sistemler arasında bir fark yoktur. Başvuru sahibi bu aşamada Sistem Tercihini yapar.

İncelemesiz Sistemde, üçüncü kişilerin yayınlanan başvuru ve araştırma raporu ile ilgili olarak bildirecekleri görüşler başvuru sahibine bildirilir. Belirlenen süre dolduktan sonra, üçüncü kişilerin görüşleri dikkate alınmadan, İncelemesiz Patent yedi yıl için verilir. Bu sistemde, patent verilebilirlik şartları açısından esas inceleme yapılmaz.

İncelemeli Sistemde, Araştırma Raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler, patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilir. Başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesini tercih etmesinden veya bir üçüncü kişinin inceleme yapılmasını talep etmesinden sonra esas inceleme yapılır. İnceleme Raporunun olumlu olması veya olumsuzlukların giderilmesi halinde İncelemeli Patent yirmi yıl için verilir.