Kimler marka başvurusu yapabilir ?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir.Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka başvurusu nasıl yapılır ?

Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.

Marka başvurusu için gerekli evraklar nelerdir ?

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.)

• Faaliyet belgesi
• Vergi levhası
• Vekaletname
• Marka örneği (logo, işaret vs.)

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise ;

• T.c. kimlik no
• Vekaletname
• Marka örneği

Marka tescil süreçleri nasıl işler 

İnka Patent uzmanları tarafından öncelikle başvuru marka olabilecek yapıdamıdır?  ve ya daha önce yapılan bir başvuruya benzer özellikler taşıyor mu ? diye araştırma yapar.

Gerekli evraklar ile birlikte Türk Patent Enstitüsüne marka başvurusu yapılır. Başvuru işleminin ardından başvuru alındı belgesi tarafınıza iletilir

Şekilsel İnceleme

Türk Patent Uzmanları tarafından tescilli benzer markalara şekilsel olarak benzerliği araştırılır

Türk Patent Uzmanları tarafından MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME gereğince incelenir

Her ay yayınlanan marka bülteninde markanız 3-4 ay süreyle yayında kalır. varsa; itirazlar bu süre içerisinde gelir, itirazlara karşı görüş verilmesi için sizden onay alınır.

Tüm işlemlerin sonunda Türk Patent tarafından belge ücretinin yatırılması istenir. Belge ücreti ödendikten sonra markanız artık sizindir.