LAHEY ANLAŞMASI (TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİ)

Endüstriyel tasarımların uluslararası tesciline dair Lahey Sistemi ekonomik, kolay ve etkin bir tescil sistemine duyulan ihtiyaç dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Lahey Anlaşması aşağıda adı geçen üç farklı Metinden müteşekkildir: – 2 Temmuz 1999’da kabul edilip, 23 Aralık 2003’te yürürlüğe giren (1999) Cenevre Metni – 28 Kasım 1960’ta kabul edilip, 1 Ağustos 1984’te yürürlüğe giren (1960) Lahey Metni – 2 Haziran 1934’te kabul edilip, Haziran 1939’da yürürlüğe giren (1934) Londra Metni Ülkemiz 23 Aralık 2003’te yürürlüğe giren 1999 Cenevre Metnine katılmış olup, Türkiye’nin bu Anlaşmaya katılımının uygun bulunduğuna dair 5117 Sayılı Kanun 14 Nisan 2004 tarih ve 25433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni’ne 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere katılmamız hakkında 2004/7849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 23 Eylül 2004 tarih ve 25592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu karar uyarınca Anlaşma’nın Cenevre Metni’nin uygulamaya geçiş tarihi 1/1/2005 olarak belirlenmiş ve bu tarih itibariyle Enstitümüz uluslararası başvuru alma işlemlerine başlamıştır.

LAHEY SİSTEMİ İLE TASARIM TESCİLİNİN  AVANTAJLARI

  • Genel olarak tasarım tescillleri başvuru yapılan ülke sınırlarında koruma sağlamaktadır. Birden fazla ülkede tescil koruması istenirse her ülke ofisine ayrı ayrı başvuru yapmak gerekmektedir.Bu da ayrı başvuru, gerekiyorsa vekil, ayrı ücret, ülke dili çevirisi gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir.
  • Bununla birlikte uluslararası tasarım tescili Lahey sistemi ile başvuruda ise tek bir yerden tek bir dil ile tek bir başvuru yeterli olacaktır.Sağlanan bu tescil koruması ise her ülkede ayrı ayrı normal bir tescil başvurusu hakkı sağlayacaktır.
  • Sistemin ikinci avantajlı yönü ise tek bir başvuru ile tasarım sahip bilgilerinde devir, adres değişikliği gibi biligierin değiştirilebilmesidir.