PCT Nedir?

PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması ); bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında yapılan patent başvurusunun başvuru tarihi, ileriki adımların atılması sonucunda üye 144 ülkeye için geçerli olabilecektir. Başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasından sonra, başvuru sahibi ilk başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 30 ay içinde üye ülkelerin her birine başvuruda bulunma hakkı elde etmiş olacaktır (PCT ulusal safha).

Böylece başvuru sahibi her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak ve hatta isterse inceleme raporu da hazırlatmak zorunda kalmayacağı için ekonomik olarak büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Örnek olarak 20 ülkede başvuru yapacak bir kişi veya şirket yaklaşık 25.000 Euro araştırma ücreti harcayacağına, PCT başvuru ve araştırma ücreti olarak 2500-3700 Euro harcayarak tüm ülkeler için geçerli bir araştırma raporuna sahip olabilecektir.

Burada önemli bir nokta; PCT başvurusu yapmış olmak, her ülkede patent hakkı elde edilmiş anlamına gelmemekte bu ülkelere başvuruda bulunma hakkı kazanılması anlamına gelmektedir. Yani PCT başvurusundan (varsa rüçhan tarihinden) sonraki 30 ay içerisinde istenilen her ülkeye (veya birliğe, örn. EPO) ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

PCT Süreci Nasıl İşler?

  • Kabül Ofisi olarak TPE’ye başvuru yapılır.
  • TPE’ ye yapılan PCT başvurusu kayıt için WIPO ve araştırma için EPO’ ya gönderilir.
  • Başvuru sahibine WIPO ve EPO tarafından alındı belgesi gönderilir.
  • Araştırma raporu EPO tarafından başvuru sahibine gönderilir
  • Başvuru WIPO tarafından yayınlanır.
  • Başvurunun WIPO tarafından yayınlamasını müteakip, ilk başvuru (varsa rüçhan) tarihinden itibaren 30 ay içerisinde, başvuru sahibi tarafından 144 ülkeye PCT ulusal aşama başvurusu yapılabilir.