Markaların uluslararası tescili iki anlaşma ile düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması; diğeri ise 1989 tarihli Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokoldür. Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihi itibariyle ülkemizde uygulanmaya başlamıştır

Madrid Sisteminin amaçları:

  • Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede
    (Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,
  • Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.
  • Uluslararası tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.
  • Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz.
  • Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.
  • Marka sahipleri, Türkiye’de başvuru aşamasında olan ve ya tescilli olan markalarını Akit Taraflarda da korumak istemeleri halinde, Akit Tarafların ofislerine ayrı ayrı ücret ödemek ve farklı dillerde başvuru formu doldurmak yerine, tek bir ücret ödeyerek ve tek bir dilde tek bir form doldurarak tescil talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bunun dışında, marka sahibi korumanın istendiği Akit Taraf ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir ret bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır.
  • Uluslararası tescil sonrasında meydana gelebilecek değişikliklerin tamamı, belirlenen Akit Taraflar için tek bir talep ve tek bir ücret ödenmesi yoluyla Uluslararası Sicile kaydedilir ve belirlenen Akit Taraf Ofislerine bildirilir. Bunun dışında marka yenilemesi de belirlenen Akit Taraflar için tek bir ücret ve tek bir taleple sağlanır. Yenileme tek bir uluslararası tescil için yapılır ve tek bir yenileme ücreti ödenir.