Patent Nedir?

“Dünyada ve Türkiye’de yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir.”

Patent başvuruları başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl koruma sağlar.

Buluş Nedir?

Buluşun en önemli vasfı teknik bir özelliğe sahip olmasıdır. Sadece fikir anlamında kalan teknik bir özelliği olmayan unsurlar buluş olarak nitelendirilemez.Buluş kimi zaman yepyeni bir alanda üretilen bir cihaz veya alet iken bazen bilinen bir ürün veya yöntemde yapılan iyileştirme olabilir.

Hangi Buluşlar Patentlenebilir?

Bir buluşun patentlenebilmesi için;

Yeni olması (mutlak yenilik, tüm dünyada yenilik)

Tekniğin bilinen durumunun aşılması (konuda uzman bir kişi tarafından buluşla ilgili teknik bir durum çıkartılamıyorsa)

Sanayiye uygulanabilir olması (sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması)Kriterlerine uygun olması gereklidir

Neler Patentlenemez?

Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı buluşlar

Bitki veya hayvan türlerinin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar,

Keşifler, matematik teorileri,

Edebiyat ve sanat eserleri, yazılımlar

İnsan vücuduna uygulanabilecek cerrahi tedavi usulleri